Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Moet de gemeente ons namen en adressen van nabestaanden geven?


23 oktober 2017

Vraag nummer: 52458

Geachte heer Van der Putten,

Wij zijn momenteel bezig in voorbereiding om een aantal graven te ruimen op onze begraafplaats van de Nederlands Hervormde kerk. Voor het ruimen van graven op onze begraafplaats, zijn wij vanwege de zorgvuldigheid, op zoek naar nabestaanden van de te ruimen graven. Van een aantal graven hebben wij toestemming om deze te mogen ruimen. Ook zijn er een aantal graven, in dezelfde omgeving, die in slechte staat verkeren. Normatiter zouden we deze graven mogen ruimen vanwege de slechte staat van onderhoud.

Om aan de wettelijke verplichting te voldoen om de nabestaanden daarover in te lichten willen wij graag nog een laatste poging doen om hiervoor de eventuele nabestaanden te benaderen. Hiervoor is het nodig dat wij kunnen beschikken over de n.a.w. gegevens van de nabestaanden. Daarom willen wij graag van u weten of de plaatselijke gemeente ons gegevens moet verstrekken om aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Ook willen we graag weten op welke wijze we dit aan de gemeente zouden kunnen vragen.

Graag zie ik uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens kerkvoogdij,

XX
(administrateur van de begraafplaats)

Antwoord:

Geachte heer,

Er is geen wettelijke verplichting om nabestaanden te informeren over de ruiming van een graf als de rechten door het verstrijken van de termijn verlopen zijn. Het is alleen attent en zorgvuldig. Maar dat is natuurlijk ook belangrijk.
Alleen als de graven en met name de grafmonumenten in deplorabele staat zijn en de grafrechten vervallen worden verklaard en vervolgens de graven geruimd worden, is er een verplichting om de rechthebbenden of hun rechtsopvolgers aan te schrijven.

In beginsel mogen gemeenten geen informatie uit het bevolkingsregister verschaffen, tenzij ze regelen dat ze het wel mogen. Dat klinkt wat vreemd, maar het uitgangspunt van veel regelgeving die de privacy van mensen beschermt is dat mensen moeten kunnen weten wie hun gegevens kan opvragen. Als dat niet beschreven is, is het niet toegestaan. Als het wel beschreven is, is het wel toegestaan. Dat is - heel kort gezegd - ook een belangrijk principe van de Wet bescherming persoonsgegevens en van de AVG* die volgend jaar in werking zal treden.

Gegevens kunnen worden verstrekt als een gewichtig maatschappelijk belang wordt gediend met de verstrekking ervan.

Uw gemeente heeft ook een regeling die toestaat dat de gemeente aan bijvoorbeeld niet-gemeentelijke begraafplaatshouders informatie kan verschaffen. Ik heb die regeling in archief en zal u die wel mailen.
Men kan zelf dergelijke regelingen vinden door op Overheid.nl bij 'Lokale wet- en regelgeving' te zoeken naar uw gemeente en dan binnen de gemeentelijke regelgeving te zoeken naar een 'Reglement basisregistratie personen'. Daar zit vaak een lijst bij van instellingen die gegevens kunnen krijgen, zoals niet-gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria voor het opsporen van nabestaanden in verband met begraven of cremeren van inwoners van de gemeente. Gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria kunnen zelf als onderdeel van de gemeente al direct bij die gegevens.

* De VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Daar zult u volgend voorjaar via de media vast meer over horen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE