Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Menselijke resten op bouwlocatie


24 augustus 2005

Vraag nummer: 3965  (oude nummer: 6352)

Op een bouwlocatie in het stadsdeel waar ik werkzaam ben, zijn - kleine hoeveelheden - menselijke resten gevonden. Op deze plek is een begraafplaats geweest die meer dan 10 jaar geleden geruimd is.
De politie heeft nu gesommeerd dat het gehele terrein afgegraven moet worden. Dit is echter een kostbare en tijdrovende operatie. Heeft de politie het recht de eigenaar van het terrein hiertoe te sommeren (en zo ja: op basis waarvan?).

Antwoord:

Geachte heer,

Die vraag moet u niet aan mij stellen. Als de politie meent de eigenaar van het terrein te kunnen sommeren om het hele terrein af te graven, lijkt mij dat de politie zelf maar moet aangeven op basis waarvan dat dan is. Ik denk dat ze dat niet kan.

Ik zou niet weten op basis waarvan het terrein afgegraven zou moeten worden (waarom, hoe diep, wat moet er met die grond gebeuren, etc.?) en wat de politie er mee te maken heeft. Volgens mij helemaal niets. Stel dat er een strafbare handeling of iets dergelijks wordt geconstateerd, dan kan de politie een proces verbaal opmaken en die naar het openbaar ministerie zenden. Dat is alles, lijkt mij.

Er is geen enkele wettelijke plicht om voormalige begraafplaatsen te schonen van menselijke resten. Tenzij de begraafplaats ooit is opgeheven juist omdat werd gesteld dat er geen resten meer lagen. Dan kan het anders liggen.
Maar in het systeem van de Wet op de lijkbezorging blijven ook na het opheffen van de begraafplaats stoffelijke resten liggen waar ze lagen. Men kan dus inderdaad met het graven op een bepaalde diepte nog stoffelijke resten vinden, als die nog niet helemaal vergaan zijn.

Het is niet ongebruikelijk dat op oude begraafplaatsen in het zand nog kleine botjes voorkomen. Gewoon omdat men vroeger bij het ruimen van graven dergelijke botjes niet kon zien en vinden, tenzij men al het zand bij elke ruiming gaat zeven. U moet het praktisch voor u zien: ga maar eens in een paar kubieke meter zand op zoek naar kleine botjes, dat is de bekende speld in de hooiberg, Dat heeft weinig nut als een begraafplaats gewoon nog in bedrijf is, want het probleem lost daar zichzelf op: de botjes vergaan verder. Maar het is niet verwonderlijk als later nog botjes gevonden worden. Sommige botjes kunnen er bij wijze van spreken wel meer dan 100 jaar liggen. Maar juridisch/wettelijk hebben die niet de status van lijken als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging.

Als u formele brieven of iets dergelijks hierover hebt, ben ik wel benieuwd om die te zien. U kunt mij die faxen of per post zenden. Mijn adresgegevens staan aan het begin van de rubriek onder Info. En in de Adressengids onder Juridisch advies.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bij voorbeeld over de aankoop en behoud van een graf voor eeuwig

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >