Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Memorie van Toelichting Wet op de lijkbezorging 1


17 oktober 2019

Vraag nummer: 58915

Beste Willem,

Weet jij waar ik de Memorie van toelichting van de Wet op de lijkbezorging kan vinden ?

Zelfs onze juristen weten hem niet te vinden…….

Hopelijk kun je me (weer) op weg helpen.

Groetjes,

X
(gemeente X)

Antwoord:

Geachte heer,

Het is zo dat er niet een (1) Memorie van toelichting van de Wet op de lijkbezorging is. Bij bijna elke wijziging van de wet is er een nieuwe memorie van toelichting. En er zijn niet alleen Memories van toelichting; er zijn bijvoorbeeld ook Nota's van wijzigingen, Nota's naar aanleiding van het eindverslag, nota's van verbeteringen, nadere voorlopige verslagen. Dat soort stukken zijn ook 'toelichting'. En dan kan er ook nog eens veel dubbel zijn, want niet alleen voor de Tweede Kamer, maar ook voor de Eerste Kamer.

Als je het nummer van een kamerstuk hebt, is het gewoonlijk zo dat nummer 3 de Memorie van Toelichting is. De MvT is namelijk de allereerste toelichting bij een wetsvoorstel. Maar daarna komt de behandeling in commissies, waar in de verslagen en nota's weer uitleg komt, waarmee de informatie van de MvT wordt uitgebreid. Je hebt de MvT, de NnE, NMvA I en NMvA II, NMvT, NvW, etc etc. Er staat een lijstje van dit soort afkortingen op blz. XIV van mijn Handboek Wet op de lijkbezorging uit 1993. Dat boek moeten jullie ook nog wel ergens op de afdeling hebben slingeren.

De basis-kamerstukken van de Wet op de lijkbezorging zijn de nummers 11256. Kamerstuk 11256 nr 3 is dan de Memorie van Toelichting van de Wet op de lijkbezorging. Maar al gedurende de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer was er een wijzigingswet, kamerstukken 19448. Kamerstuk 19448 nr. 3 is dan de Memorie van
Toelichting. En er kwam nog een tweede Wet tot wijziging: kamerstukken 21146. Kamerstuk 21147 nr. 3 is dan daar weer de Memorie van Toelichting van.

Ik heb het even voor u nagekeken. Sinds de nieuwe tekstplaatsing van de herziene Wet op de lijkbezorging in 1991 (Stb. 1991, 133) is de wet door 37 andere wetten gewijzigd. Dat kunnen wetten ter wijziging van de Wet op de lijkbezorging zijn, maar ook heel andere wetten. Enkele voorbeelden van de laatste: de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet; de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en de Wet van 2 december 2004, houdende wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de Onderzoeksraad voor veiligheid. Die wetten hebben allemaal MvT's die soms gedeeltelijk van toepassing zijn op de Wlb.

Vroeger waren er mensen die uitzochten wat al die wijzigingen waren en wat nieuw was en wat geschrapt kon worden. Die schreven daar dan boeken en artikelen over. Die werden ook door gemeenten gekocht. Maar tegenwoordig wordt dat soort boeken niet meer gekocht en gebruikt. En dus ook niet meer geschreven. De indruk bestaat dat 'alles' nu op internet staat.
Ja, dat klopt voor een groot deel wel, als het om de simpele actuele tekst van de wet gaat. Maar als u een toelichting bij een bepaald wetsartikel zoekt, moet u wel zelf van zo'n 40 wetten beoordelen of die relevante wijzigingen bevatten en zo ja de Memories van toelichting, de Nota's van wijzigingen, Nota's naar aanleiding van het eindverslag (NnE), nota's van verbeteringen (NvV), nadere voorlopige verslagen, NMvA I en NMvA II, NMvT, NvW, etc etc van zowel de behandeling in de Tweede als in de Eerste Kamer navlooien.

Wat zoeken jullie eigenlijk?* Misschien dat het antwoord snel(ler) te geven is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


*Zie vervolgvraag nummer 58928 'Memorie van Toelichting Wet op de lijkbezorging 2 (verlof uitstel uitvaart)'.


TIP (voor gemeenten)

Extra cursus wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >