Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kan men toegang tot kerkhof weigeren twee uur voor begrafenis?


2 februari 2002

Vraag nummer: 604  (oude nummer: 386)

Tue Sep 4 22:30:57 2001

beste hr van der putten,
vorige week was er in eindhoven een ware happening, er werd namenlijk iemand begraven die nog al bekend was bij de bekende nederlanders en voetballers, dit was eddie dubbelboer. bij de begrafenis waren talloze personen aanwezig, bekende en minder bekende varierend van lee towers tot andre hazes eric gerets ronald koeman en ga zo nog maar een uur door.
je kwam de kerk alleen maar binnen met een soort toegangsbewijs, dit vind ik al te triest voor woorden dat je voor een kerk een toegangsbewijs moest hebben. onder de omstanders ontstond de discussie of men iemand de toegang kon weigeren tot een kerk, de kerk is immers een huis van god waar iedereen altijd welkom is leek ons.
twee uur voor dat dhr dubbelboer ter aarde werd besteld was het kerkhof hermetisch afgesloten en werd iedereen de toegang geweigerd doot twee van die mannen die er stoerder uitzien als ze zijn, ik vraag mij af of als je een bezoek wil brengen aan het graf van een nabestaande of ze je dan de toegang kunnen weigeren omdat er twee uur later iemand ter aarde wordt besteld, mijns inziens maakt het dan nog eens niet uit of die persoon veel mensen meeneemt of veel bekende vrienden heeft, ik vind dat men dat niet kan maken voor al die weduwvrouwen die rechtsomkeer kunnen maken, maar wat ik vind doet er niet toe wat zegt de wet hierover?

K.G. van Geffen

Antwoord:

Geachte heer Van Geffen,
Het klinkt natuurlijk altijd wat onsympatiek als je ergens niet in mag, maar onder omstandigheden kan het wel een redelijke en acceptabele maatregel zijn. Het heeft niets te maken met de wet (Wet op de lijkbezorging), maar wel privaatrechtelijk dat wie gebruik maakt van een bepaalde voorziening (kerk, begraafplaats) voor een bepaald doel (begrafenis, in dit geval) redelijkerwijs ook de randvoorwaarden mag aangeven.
Als u bijvoorbeeld een bruiloft hebt in een kerk, mag u zelf ook aangeven wie u daar bij aanwezig wilt hebben en wie niet. Normaal zal men geen publiek weren, hoe meer zielen hoe meer vreugd, maar als u bijvoorbeeld verwacht dat een verlaten liefde van de bruid stennis gaat maken, is het niet gek dat u iemand bij de deur van de kerk zet die er op let dat afgewezen minnaar er niet in komt. Wie een privé-bijeenkomst organiseert, heeft daar het recht toe. Ik ken(de) de heer Dubbelboer niet, maar kan mij goed voorstellen dat als men verwacht dat er erg veel belangstelling is, te veel om in de kerk toe te laten, dat men gaat selecteren en niet-genodigden weert. Dat zou u ook mogen doen als het uw huwelijk of uw uitvaart is. Denkt u maar niet dat als bijvoorbeeld de prins van Oranje en een zekere mevrouw Maxima trouwen, dat wij gewone burgers dan zomaar die kerk in mogen. Bekende Nederlanders en hun familie en vrienden hebben wat dat betreft evenveel recht op een zekere privacy als u en ik. Ook wij zouden bij een huwelijk of uitvaart de familie Van Oranje mogen weren.
Het principe gaat ook op bij een begraafplaats, maar alles moet natuurlijk onder omstandigheden redelijk blijven. Het is niet onlogisch dat men in dit geval 2 uur tevoren de boel afsluit om te voorkomen dat een uur voor de begrafenis foto-journalisten betere plaatsen dan de familie en vrienden innemen. Het zou wel onzinnig zijn als men dat 2 dagen tevoren zou doen. De 2 dagen termijn zou wel zinnig zijn als het zou gaan om de begrafenis van de prins van Oranje. Maar 2 uur zou wel onzinnig zijn als het zou gaan om een begrafenis van een 'gewone' Nederlander, want dan hoef je normaal geen enorme toeloop te verwachten. Alles is dus naar mate. Maar ook tijdens uw of mijn begrafenis zou men 'vreemden' in de buurt van ons graf mogen weren, ook al hoef je dan geen hele begraafplaats af te sluiten.
Een kerk en een begraafplaats zijn enerzijds wel 'publiek domein' in die zin dat ze normaal voor (bijna) iedereen toegankelijk zijn. Maar ze zijn ook altijd privaat eigendom en de eigenaar mag randvoorwaarden stellen. In bepaalde kerken mogen bijvoorbeeld geen vrouwen komen. Bepaalde kerken mag men alleen betreden als men ongeschoeid is. Kinderen onder een bepaalde leeftijd zijn soms op begraafplaatsen niet toegelaten zonder begeleiding, om vandalisme en zo te voorkomen. Begraafplaatsen zijn soms alleen op bepaalde uren of dagen toegankelijk. Let u maar eens op borden bij de ingang. Er zijn dus altijd al bepaalde beperkingen bij dit soort voorzieningen. Alleen valt het onder sommige omstandigheden meer op dan anders.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >