Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Instortingsgevaar oude grafkelder


7 november 2007

Vraag nummer: 5049  (oude nummer: 9865)

Geachte heer Van der Putten,

Als bij een grafkelder na lange tijd de steen begint te vergaan en er gevaarlijke situaties dreigen, zoals bijvoorbeeld invallen deksteen, maar de nabestaanden kunnen niet meer getraceerd worden, kan de begraafplaats dan de kelders volstorten of stevig laten bedekken uit veiligheidsoverwegingen, of moeten eerst de rechten vervallen worden verklaard met daarbij nog aanmeldingen bij graf en/of publicatie om belanghebbenden alsnog te kunnen bereiken?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Als een gevaarlijke situatie met een kelder dreigt, moet de beheerder altijd maatregelen nemen om het gevaar op te heffen.
Als er een rechthebbende (bekend) is, moet dat natuurlijk met hem besproken worden. In de beheersverordening kan staan dat het opheffen van het gevaar door hem en voor zijn rekening en risico moet gebeuren. Ik weet of dat bij uw verordening zo is.
Maar als er geen rechthebbende is, en er geen nabestaanden opgespoord kunnen worden die rechthebbende kunnen worden, moet de beheerder niet eindeloos wachten. De begraafplaatshouder is immers aansprakelijk voor eventuele schade van derden. En je moet er niet aan denken dat spelende kinderen in een gat vallen en wat breken. En dat natuurlijk doodeng vinden, in een graf vallen.

Wat het beste is, vol storten met zand of stevig afdekken, hangt m.i. ook af van het mogelijke toekomstige gebruik van de kelder. Als de kelder toch al vol is, ligt het voor de hand om de veiligste oplossing te kiezen. Dat is mijns inziens het vol storten met zand. Als de kelder nog gebruikt zou kunnen worden voor bijzettingen, is dat wellicht zonde.
Het hangt er ook een beetje van af wat voor gevaar er is. Als de dekplaat gebroken is, maar de wanden van de kelder goed zijn, kan stevig afdekken een optie zijn. Maar als de wanden niet meer goed zijn, is afdekken wellicht onvoldoende als oplossing. Want dan kan er nog naast die afdekking een probleem ontstaan. Dan moeten de wanden als het ware gestut worden. Dat kan dan het beste door de kelder vol te storten met zand.

Het is inderdaad ook een optie om de rechten van het graf vervallen te verklaren, wegens kennelijke verwaarlozing van het graf. Zie artikel 28 Wlb. Het ligt voor de hand om dat te doen. Maar het is de vraag of je zo lang moet wachten, omdat er een termijn voor staat.
In acute situaties moet men NU maatregelen nemen en kan men vervolgens rustig de tijd nemen om de procedure van vervallen verklaren af te wikkelen.

In de meeste gevallen zou ik kiezen voor volstorten.
Natuurlijk is het verstandig om wat foto's van de gevaarlijke situatie te nemen en een klein rapportje op te maken, waarin de staat duidelijk beschreven wordt. Zodat als ooit iemand achteraf zou klagen, u kunt aantonen redelijk gehandeld te hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids; zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >