Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grondwaterstand: korte vraag deel 2 (wat is een 'bestaand' graf?)


11 april 2017

Vraag nummer: 50426

NB: ik ken Artikel 5:

1 De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter.

2 Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter.

3 Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing.

4 De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand.

5 Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven.

De 'grondwaterstandeis' is dus niet van toepassing op bestaande graven. Maar is het in ons geval (graf uitgegeven in 1908, zou dan nu via nabestaande op gemeente en op derde worden overgeschreven) er sprake van een bestaand graf? Er is immers nog niet in dat graf begraven maar de grafrechten zijn lang geleden wel uitgegeven. Dat is dus mijn vraag.

Hoor graag,
Bart-Jan Delhaas

Antwoord:

Geachte heer,

Een graf dat is uitgegeven, is een bestaand graf. Dat er na ruim 100 jaar nog niet begraven is, is niet relevant. Ook niet of een graf later geschud is.

Dit punt speelt ook als het gaat om zandgraven die voor 1991 voor 4 kisten zijn uitgegeven. Na 1991 mogen in een zandgraf nog maar 3 kisten boven elkaar worden geplaatst. De rechten van bestaande graven worden echter gerespecteerd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bij voorbeeld: Mag je samen met je huisdier worden begraven?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE