Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf achterhalen


4 oktober 2011

Vraag nummer: 26274

Mijn vroegere vriend is overleden. Dit zag ik bij toeval op een site op internet. Hij heeft geen familie. Ik wil alsnog afscheid nemen van hem en zijn graf bezoeken. De gemeente geeft dit niet door. Hoe kan ik achterhalen waar hij is begraven/gecremeerd zonder dat ik alle begravenisondernemers moet afbellen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De wet regelt dat de registers van begraafplaatsen openbaar zijn.
Artikel 27 van de Wet op de lijkbezorging regelt:
'1. De houder van een begraafplaats houdt een register van alle daar begraven lijken, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn.
2. Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar.'

Het openbaar zijn betekent dat iedereen bij de houder van een begraafplaats, gemeente of kerkgenootschap of stichting, na kan vragen of iemand daar begraven is. En zo ja, waar precies. Men is dan verplicht dat mede te delen.

U schrijft "De gemeente geeft dat niet door". De afdeling Burgerzaken, waar aangifte van overlijden is gedaan, weet inderdaad gewoonlijk niet of en waar een overledene is begraven of gecremeerd. Maar de gemeentelijk afdeling die de administratie van de begraafplaats voert, kan wel opzoeken of uw vroegere vriend daar begraven is. En is verplicht, als dat het geval is, om u dat te vertellen en dan ook precies te zeggen waar.

Iets dergelijks is ook geregeld voor crematoria. Artikel 50 van de Wet op de lijkbezorging zegt:
'1. De houder van een crematorium houdt een register van alle daar gecremeerde lijken en van de bestemming die aan de as is gegeven. (...)
2. Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar.'
Een crematorium moet u dus vertellen of iemand daar is gecremeerd en wat er met de as is gebeurd. Dat kan zijn dat de as verstrooid is, ergens is bijgezet, of aan de opdrachtgever van de crematie of meegegeven.

Uitvaartondernemers zijn niet verplicht u te vertellen of zij iemands uitvaart hebben verzorgd.

U kunt dus het beste de begraafplaats(en) in de woonplaats van uw vroegere vriend aanschrijven. En als dat geen resultaat geeft, de crematoria. U kunt natuurlijk ook bellen, maar naar mijn ervaring geeft schrijven meer zekerheid dat men zich niet vergist. U kunt dan ook de geboortedatum, precieze naam e.d. van uw vriend opgeven, zodat er geen verwisseling met iemand anders kan zijn.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE