Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geruimd graf (Graftombe.nl weigert om gegevens te verwijderen)


27 augustus 2020

Vraag nummer: 61419

Geachte heer Van der Putten,
In mijn bezit is een "eeuwig graf", een koopgraf, dat ik met toestemming van de gemeentelijke begraafplaats (inclusief steen) heb laten ruimen om dit graf een nieuwe bestemming te geven. De gemeente heeft de oude gegevens betreffende dit graf verwijderd. Ik heb nu ook aan Graftombe.nl vriendelijk verzocht de oude gegevens (betreffende voorouders) van de site te verwijderen. Men weigert echter hier gevolg aan te geven, met uitsluitend het korte zinnetje: "geruimde graven blijven op de site staan". Volgens mij vallen thans de gegevens - die immers niet meer openbaar te zien zijn - onder de A.V.G. en zouden ze op verzoek van de belanghebbende moeten worden verwijderd. Op zijn minst lijkt mij het een redelijk en billijk verzoek, waaraan op dezelfde gronden voldaan zou moeten worden. Wat is uw mening? Vriendelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Wat bedoelt u met "De gemeente heeft de oude gegevens betreffende dit graf verwijderd"? De gemeente heeft namelijk de wettelijke verplichting om gegevens van wie in welk graf begraven is geweest, te bewaren. En wel voor de eeuwigheid. Deze gegevens maken onderdeel uit van het wettelijk voorgeschreven register van de begraafplaats. De gegevens van het register zijn volgens de wet openbaar en blijven openbaar, in die zin dat iedereen ze altijd bij de gemeente moet kunnen opvragen.
Dat geldt niet alleen voor gemeentelijke, maar ook voor kerkelijke en andere begraafplaatsen.
Zie artikel 27, leden 1 en 2, van de Wet op de lijkbezorging en de daarbij behorende toelichting in het Handboek Wet op de lijkbezorging (uitg. Vermande, 1993).

U vergist zich dus als u denkt dat gegevens niet meer openbaar te zien zijn. Misschien zijn bepaalde gegevens niet meer direct op een grafmonument te zien als men langs het graf loopt. Maar de gegevens zijn volgens de wet altijd nog openbaar! Iedereen kan ze uit het register opvragen en de gemeente is verplicht om die gegevens dan ook te verstrekken. Die verplichting geldt niet alleen nu, maar ook over een paar jaar en ook over enkele eeuwen.

Zie ook de eerdere vragen over het fenomeen 'register' in deze rubriek, zoals vraag 61396 'Ik zoek de plaats van cremeren of begraven van een vriend' van enkele dagen geleden en de verwijzing naar eerdere antwoorden op vragen in die vraag.

Sites als Graftombe.nl hoeven de gegevens van geruimde graven niet te verwijderen.
Ten eerste gaat het om openbare gegevens. Wie op welke begraafplaats in welk graf begraven is of begraven is geweest, zijn al openbare gegevens op grond van artikel 27 van de Wet op de lijkbezorging.
Voorts is de AVG niet van toepassing op overledenen.

Terzijde: waarom zou 1 belanghebbende om verwijdering moeten kunnen vragen? Er kunnen wel tientallen andere belanghebbenden zijn die het wel mooi vinden dat overleden voorouders of bloed- of aanverwanten aan de vergetelheid worden onttrokken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >