Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijbegraving orgaantjes kindje (na sectie)


12 november 2002

Vraag nummer: 1511  (oude nummer: 1872)

Tue Mar 26 00:11:19 2002

Mijn vraag aan u is deze.

6 weken geleden is er een kindje begraven van 14 dagen oud.
Voordat de ouders het kindje mee naar huis hebben genomen na het overlijden in het ziekenhuis zijn eerst, met toestemming van de ouders, het hartje en de longetjes voor obductie uit dit lichaampje verwijderd.
Nu is er 6 weken later een nagesprek geweest in het ziekenhuis tussen de ouders en de arts en is de vraag aan de ouders gesteld wat de bestemming zal zijn van de orgaantjes. In het ziekenhuis achterlaten voor de medicie, laten verbranden of bijbegraven in het grafje van hun kindje.

Nu is de vraag van de kant van deze ouders, dat wanneer men besluit tot bijbegraving van de orgaantjes in het grafje van hun kindje, welke procedure gaat een Gemeente dan en welke procedure moet een Gemeente dan volgen.
Moet er opnieuw een verlof tot begraven worden gegeven, moet er begraafrecht worden betaald door de ouders, zoja, zijn die kosten dan evenveel dan 6 week terug bij hun kindje,of zijn er geen kosten aan verbonden. Gevoelsmatig zou ik persoonlijk zeggen, laat de Gemeente zijn gevoel meespreken en maak daar niet zo,n punt van en begraaf deze orgaantjes kosteloos in het grafje, bij het kindje waar dit bijhoort.
Maar zoals we weten, komen bij de Gemeente direkt de kosten voor hun naar voren en daarna het gevoel meestal. Afwachtende op een antwoord van uw kant teken ik met vriendelijke groet.

Antwoord:

Tue Mar 26 01:09:39 2002

Geachte heer of mevrouw,

Voor het bijbegraven van de organen van het kindje na obductie is geen verlof tot begraving nodig. Dat is zelfs niet mogelijk, want voor een persoon kan zo'n verlof slechts eenmalig worden afgegeven.

Voor het bijbegraven kan de gemeente inderdaad een tarief rekenen. Per slot moet een dienst worden verricht. Als een formele aanvraag tot begraving wordt gedaan, kán de gemeente eigenlijk ook niet anders dan om kosten te rekenen. Om geen kosten in rekening te brengen is een besluit dat in de meeste gemeenten alleen door de gemeenteraad kan worden genomen, gelet op de inhoud en strekking van legesverordeningen. De administratieve ambtenaar die de kosten niet rekent, maakt zich formeel schuldig aan plichtsverzuim. Dat kan - niet alleen in theorie - een ontslaggrond zijn. Ik zou dus als ambtenaar er ook niet happig op zijn om bij een formele aanvraag niet de regels te volgen.

Anders kan het liggen, wanneer geen formele aanvraag wordt gedaan en de uitvoerend beheerder informeel wordt gevraagd om de resten bij te zetten. Wellicht is hij daartoe bereid. Per slot is het feitelijk slechts een kwestie van wat scheppen zand verplaatsen, als het betreffende kindje boven in het graf begraven is. Dan hoeven de resten ook niet diep begraven te worden. Anders ligt het, wanneer het een gedeeld graf is en er al een ander kind boven is begraven of kan worden begraven. Dan moet er vrij diep gegraven worden om bij het kistje in de buurt te komen en geen resten van (toekomstige) begravenen met elkaar te mengen.

mr W.G.H.M. van der Putten

26 maart 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE