Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beheer van een begraafplaats (vraag over stoffelijke resten)


1 december 2021

Vraag nummer: 63999

Is een Gemeente wettelijk uiteindelijk verantwoordelijk voor het adekwaat beheren en opruimen van stoffelijke resten van overledenen?

Antwoord:

Geachte heer,

Een antwoord op uw vraag is niet te geven, omdat het afhangt van de situatie en van wat u onder 'adekwaat' beheer en ruiming verstaat. Ik kan alleen maar zeggen 'soms wel' en 'soms niet' en 'misschien'. Er zijn verschillende antwoorden mogelijk, afhankelijk van hoe de vraag bedoeld is.

Wat bedoelt u met 'stoffelijke resten'? Bedoelt u de overledenen die in een graf liggen, of bedoelt u de stoffelijke resten na ruiming van een graf?

Als overledenen in een graf liggen, moet het graf worden beheerd. Er moet administratie worden bijgehouden, maar het graf moet ook veilig zijn voor bezoekers van de begraafplaats. Men mag bijvoorbeeld geen wankele staande stenen op het terrein hebben, die schade kunnen veroorzaken. En geen grafkelder open hebben liggen, waar iemand in zou kunnen vallen.

Als de graven geruimd worden, kunnen er verschillende situaties zijn. Soms worden bij ruimingen de stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf begraven. Soms gaan ze naar een knekelput of verzamelgraf. Bij de laatste categorie is beheer niet aan de orde.

Soms worden graven helemaal niet of nooit geruimd en soms pas na enkele decennia. Dan is meestal wel het grafmonument verwijderd, maar liggen de botten nog in het graf. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het hele lichaam verteerd is, inclusief botten. Dat is per slot ook de bedoeling van begraven.
Wat ziet u dan aan verantwoordelijkheden voor de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor gemeentelijke begraafplaatsen. Maar voor kerkelijke en andere niet-gemeentelijke begraafplaatsen is het bestuur van de kerk of van de stichting of de BV of de familie of de eigenaar van de grond primair verantwoordelijk.

In sommige gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor niet-gemeentelijke begraaf[plaatsen, maar dat is alleen in specifieke situaties, bijvoorbeeld als de volksgezondheid in het geding is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE