Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansluitend aan 7804, Overdracht gemeentelijke begraafplaats aan parochie


5 april 2006

Vraag nummer: 4363  (oude nummer: 7815)

Geachte heer Van der Putten,

Bedankt voor uw uitgebreide en snelle antwoord.

De nabestaanden hebben grote problemen met het feit dat hun hervormde familieleden, die destijds niet mochten worden begraven op een katholiek kerkhof, nu alsnog op een katholiek kerkhof liggen. Vandaar ook hun beroep op artikel 6 van de Grondwet. Verder is de parochie voornemens de graven waar geen grafrechten meer voor worden betaald te ruimen. Bovendien zijn zij van mening dat de begraafplaats gesloten is, wat in zou houden dat de begraafplaats gedurende 20 jaar onaangeroerd dient te blijven liggen en er geen overledenen meer mogen worden begraven. De sluiting zou naar hun mening dus wel andere gevolgen hebben.

Met vriendelijke groet,

Josien den Teuling

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik begrijp nu de achtergrond, maar een kerkhof met een katholiek bestuur maakt nog niet dat het hier om een gewijd kerkhof gaat. Ik heb nog nooit gehoord dat de signatuur van graven of overledenen een belemmering is geweest bij de overgang van een begraafplaats.

Uiteraard is het het goed recht van de parochie om de graven waarvoor geen rechten meer betaald worden, te ruimen. Mits het eerdere grafrecht natuurlijk verlopen is. Waar halen de nabestaanden vandaan dat graven zouden mogeb blijven bestaan zonder dat er rechten op rusten?

Of de begraafplaats gesloten is, hoeft helemaal geen discussiepunt te zijn. Er kan worden nagegaan of er een besluit tot sluiting is, en op de juiste procedure met openbaarmaking door de gemeente en dergelijke gevolgd is. Als daar geen schriftelijk bewijs van is, is er geen sluiting. Zo simpel is het.

Het onaangeroerd moeten liggen van de begraafplaats, als bedoeld in artikel 46, betekent niet dat men geen graven mag ruimen! Als de nabestaanden dit in de wet menen te kunnen lezen, begrijpt men de strekking van de wet weer verkeerd. Men mag aan het terrein niets veranderen, maar wel aan individuele graven. Men mag op een gesloten begraafplaats ook nieuwe graven uitgeven, bijvoorbeeld. Men mag er alleen geen lijk meer in begraven. Maar een graf kan wel worden gebruikt als herdenkingsplek of als urnengraf.

Het 4e lid van artikel 46 ("Een graf waarop een uitsluitend recht berust, gelegen op een gesloten begraafplaats, wordt, voor zover in het onderhoud behoorlijk wordt voorzien, onaangeroerd gelaten") geldt ook alleen voor graven waarvoor betaald is! En waarvan het recht niet door sluiting vervallen is (soms is dat wel het geval en soms niet).

Lastig, van die leken die zelf in wetboeken gaan snuffelen en teksten op de verkeerde manier gaan lezen en interpreteren.

Sterkte!

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >