Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie geeft er toestemming voor vroegtijdige opgraving


20 juli 2017

Vraag nummer: 51413

Wie moet er toestemming geven voor opgraving als er nog sprake is van grafrust?

uitvaart was in april jongstleden.
familie wenst nu opgraving en crematie.

is dan verlof van gemeente/burgemeester voldoende?
Moet er een akkoord van justitie zijn?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het antwoord op uw vragen staat gewoon in de wet. Artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) om precies te zijn.

Opgraving mag alleen plaatsvinden met vergunning van de burgemeester van de gemeente waar de begraafplaats zich bevindt. En met toestemming van de rechthebbende van het graf, als het een particulier graf betreft.
Artikel 29 zegt niet dat vergunning alleen nodig is binnen de wettelijke termijn van grafrust. Een vergunning is dus altijd nodig. Zowel na een begraving van 2 weken, als 2 jaar, 20 jaar of 200 jaar. Gewoon altijd. De noodzaak van een vergunning biedt namelijk ook de kans om de opgraving tegen te houden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen spelen als de overledene bij testament had bepaald juist op die begraafplaats en dat graf begraven te willen worden.

De vergunning is niet van 'de gemeente' (dat is gewoonlijk "het college van burgemeester en wethouders"), maar van de burgemeester. Een vergunning van het college is ongeldig.

In artikel 29 Wlb leest u ook dat voor een crematie binnen een jaar na de begraving, toestemming van de officier van justitie nodig is.
Dus ja, die moet er ook zijn.

Er is echter ook nog een ander punt. Het is bij veel gemeenten gangbaar beleid van de burgemeester om alleen toestemming voor een opgraving te geven als de aanvraag binnen twee maanden van de begrafenis wordt gedaan. Die twee maanden zijn verstreken, omdat de begrafenis in april was. Als je kijkt naar de wetsgeschiedenis dan mag die termijn van twee maanden niet zo hard zijn bij een crematie, als bij een herbegraving. Maar het kan zo zijn dat de gemeente niet meteen overstag gaat. Dan heeft de familie misschien mijn hulp nodig voor een correcte aanvraag of een bezwaarschrift.

Zie de vergelijkbare vragen hierover in de subrubriek 'Opgraven en (herbegraven of) cremeren'.

Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE