Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Werkwijze opgraven en herbegraven


17 januari 2020

Vraag nummer: 59769

Goedemiddag,

Stel, er is een aanvraag gedaan door de rechthebbende van een graf voor het opgraven en cremeren/elders herbegraven.
In hoeverre heeft de gemeente dan een zorgplicht om te achterhalen of er nog andere nabestaanden zijn die het er niet mee eens zijn?
Is het plaatsen van een bordje bij een graf gedurende 6 weken (bezwaartermijn) met daarop de mededeling van het voornemen dan voldoende?
Elders op uw site lees ik dat een publicatie niet vereist is.

Alvast bedankt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een gemeente heeft niet een soort van zorgplicht om te achterhalen of er nabestaanden zijn die het niet met een aanvraag voor een opgraving. Familiebetrekkingen willen ook niet altijd iets zeggen over de vraag hoe na mensen elkaar staan.

Als er een vergunning voor een opgraving wordt gevraagd, is het eerst al de vraag of de aanvraag bekend moet worden gemaakt en of vooraf de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken, moet worden gegeven. Als het om gevoelige zaak gaat, waarbij bekend is of vermoed kan worden dat er in de naaste kring van de overledene verschillend over gedacht kan worden, kan de gemeente dat overwegen. In andere gevallen zou ik dat niet aanbevelen, omdat het veel tijd kost en de gemeente ook extra werk kost.

Als al bekend is bij de gemeente dat bepaalde nabestaanden bezwaar hebben tegen de opgraving, zou ik, als ik de burgemeester zou adviseren, een verlof afgeven en dat verlof ter kennisneming toesturen aan de bekende nabestaanden met de opmerking dat een bezwaarschrift kan worden ingediend. Maar dat als iemand bezwaar maakt het natuurlijk van de argumenten afhangt of zo'n bezwaar gehonoreerd kan worden.

Mijn uitgangspunt zou zijn om in principe binnen 10 jaar na het overlijden geen vergunning te geven en na 10 jaar van het overlijden wel. Maar de grens van 10 jaar hoeft niet heel hard te zijn. Het kan van de argumenten en omstandigheden afhangen of men een opgraving of wel of toch niet toestaat.

Ik vind het in het algemeen een goed idee om enige tijd te hebben zitten tussen de datum van de vergunning en de datum waarop de vergunning kan worden gebruikt. Dan denk ik aan een termijn van 2 maanden of 8 weken. Dat geeft belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Het is altijd een goed idee om na het afgeven van de vergunning een bordje bij het graf te plaatsen met het verzoek aan belanghebbenden om contact op te nemen met de administratie. Dat bordje kan 6 weken blijven staan. Dus gedurende de termijn van belanghebbenden nog bezwaar zouden kunnen maken tegen de vergunning.

Zie eerdere vragen en antwoorden over de procedure en wel of geen publicatie in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE