Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vraag van crematorium over crematie na opgraving (positie rechthebbende graf)


23 augustus 2019

Vraag nummer: 58440

Geachte heer van Putten, voor de crematie van een opgraving heb je alleen een aanvraagformulier voor crematie nodig. Het verlof tot opgraven wordt op verzoek van de rh gedaan echter een crematorium weet niet of degene die aanvraag tot crematie opgraving doet ook daadwerkelijk de rh is of kun je dit wel weten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor de crematie van stoffelijke resten na een opgraving is het verlof van de burgemeester voor de opgraving (ook) nodig voor het crematorium en niet alleen voor de begraafplaats waar wordt opgegraven. Want dat verlof heeft voor een crematorium dezelfde status als het verlof tot cremeren direct na een overlijden: het is het groene licht om die overledene te mogen cremeren.

Waarom denkt u dat het nodig is dat u als crematoriumhouder weet of de aanvraag tot crematie wel van de (voormalige) rechthebbende is? Ik kan niets bedenken waar dat relevant voor is.

Er is niet altijd een rechthebbende van een graf in het geval van een opgraving. Bij een opgraving uit een algemeen graf is er nooit een rechthebbende geweest, want die is er alleen bij een particulier graf. Als het gaat om een particulier graf waarvan de rechten verlopen waren, was er ook geen rechthebbende meer. Bovendien kan het zo zijn dat andere nabestaanden dan de voormalige rechthebbende van het graf graag een opgraving en crematie wensen en dat ook zelf betalen en aanvragen. Daar is ook niets op tegen.

Alleen als het gaat om een opgraving uit een particulier graf waar nog grafrechten op rusten, is voor de opgraving de toestemming nodig van rechthebbende. Dat is iets dat de burgemeester moet controleren. Als die toestemming er niet is, mag de burgemeester geen vergunning tot opgraving afgeven. Maar als de grafrechten verlopen zijn of wanneer het om een algemeen graf gaat, is er geen toestemming van een rechthebbende aan de orde.

Om de lang verhaal kort te maken: het crematorium hoeft nooit te controleren of de opgraving is gebeurd met toestemming van een eventuele rechthebbende. De crematie hoeft ook niet door de voormalige rechthebbende te worden aangevraagd. Het gaat er maar om dat er een vergunning is; wie er gebruik van maakt, is niet relevant.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)
Themamiddag Financiën van de begraafplaats

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Het definitieve programma volgt eind augustus op https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.
Reserveer 31 oktober 2019 alvast in uw agenda of meld u nu al aan!


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE