Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzoek op- en herbegraven kloosterbegraafplaats


25 oktober 2017

Vraag nummer: 52484

Geachte heer van der Putten,
In het centrum van 's-Hertogenbosch krijgt een klooster een andere bestemming. Hiertoe heeft de overste van dit klooster een verzoek ingediend om alle 67 broeders die daar begraven liggen, op te graven en te herbegraven in een graf op een andere begraafplaats. De laatste broeder die er ligt, is begraven in 2011. Naar mijn mening mag dit op- en herbegraving pas plaatsvinden na 2021. Is dit juist?
Groet
Gerard Velders

Antwoord:

Geachte heer,

De Wet op de lijkbezorging geeft geen termijnen die de burgemeester in acht moet nemen bij het verlenen van een vergunning voor een opgraving. Zowel bij een opgraving na 2 dagen na de begrafenis als 120 jaar na de begrafenis is een vergunning vereist.
Het is in Nederland gangbaar om opgravingen toe te staan als de aanvraag binnen 2 maanden na de begraving wordt gedaan, of na tien jaar na de begraving.

In bijzondere omstandigheden is het ook toegestaan om binnen de termijn van grafrust van tien jaar een op- en herbegraving toe te staan. Het opheffen van een begraafplaats lijkt mij een typisch voorbeeld van een buitengewone situatie die het toestaan van een opgraving binnen tien jaar rechtvaardigt. Als de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen is er ook geen gevaar voor de volksgezondheid.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE