Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzoek herbegraven in (verre) toekomst


7 oktober 2008

Vraag nummer: 5723  (oude nummer: 11391)

Geachte heer van Putten,
Onlangs is hier een verzoek binnengekomen voor het opgraven en elders herbegraven van een lichaam dat in 1985 op de gemeentelijke begraafplaats is begraven. Op zich niets bijzonders. Maar men wil de persoon pas herbegraven als de echtgenote van deze persoon komt te overijden. Wanneer dat zal zijn is niet bekend. Zij is voor zover wij weten niet ziek en kan nog jaren leven. De bedoeling is dat zij samen worden begraven in een graf op een kerkelijke begraafplaats. Het parochiebestuur heeft geen bezwaar. De inspectie hoeft naar onze mening niet geraadpleegd te worden. Rest dus alleen het verlof van de burgemeester. Maar is het wel verstandig om dit nu al te regelen? Zit er een termijn verbonden aan een verlof tot herbegraven en is het misschien verstandig dit pas te regelen als mevrouw overlijdt? Daar staat tegenover dat de familie het graag nu geregeld wil hebben. Wat zou u ons adviseren.

met vr. groet,
Ietje Pouwels

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik vind het juist heel verstandig als men nu al een verlof tot opgraven en herbegraven vraagt. Dan kan het inderdaad gelijktijdig gebeuren als de echtgenote begraven wordt, wat kosten spaart. Anders moet er twee keer een graf gegraven worden. En het zal de betrokken echtgenote waarschijnlijk ook een heel gerust gevoel geven, dat het formele deel al geregeld is. Vooral ouderen kunnen over dit soort zaken soms erg piekeren. Dit soort zekerheid kan dan erg belangrijk zijn.

Inderdaad is het niet nodig om de VROM-Inspectie (actief) te raadplegen. Formeel hebt u wel advies in te winnen, maar dat advies staat in de circulaires bij de Inspectierichtlijn lijkbezorging en dat houdt in dat er na 10 jaar geen problemen te verwachten zijn. De burgemeester kan dus al als overweging in zijn besluit meenemen dat het advies van de Inspectie standaard positief is in dit soort gevallen.
Daarnaast is het ook nog eens zo dat de Tweede Kamer vorige week, 30 september 2008, ingestemd heeft met een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging, waarbij de taken van de Inspectie worden geschrapt. En dus ook de verplichting om de VROM-Inspectie te horen.

Er zit geen termijn aan het verlenen van vergunning ex artikel 29 Wlb en dat is ook niet nodig. De omstandigheden zullen nooit slechter worden.
Maar als gewacht wordt tot mevrouw overlijdt, zult u nooit binnen enkele dagen een verlof kunnen produceren. Dat is feitelijk al een probleem, omdat een schriftelijke aanvraag nooit a la minute op uw bureau belandt.
Formeel zal het waarschijnlijk ook een probleem geven, omdat het graf van de echtgenoot hoogstwaarschijnlijk op naam van de vrouw staat. En als zij is overleden kan zij geen verlof aanvragen en geen toestemming geven. De burgemeester kan geen verlof verlenen zonder instemming van een rechthebbende. Als die overleden is en er (nog) geen opvolger is kan er dus nimmer een vergunning worden afgegeven. Zonder rechthebbende geen instemming en geen vergunning. Dat is wel weer op te lossen door een kind of een ander rechthebbende te maken, die dan toestemming kan geven. Maar dat is toch een hoop gedoe.

Het zal duidelijk zijn dat ik dit soort tijdige acties toejuich. Nog een bijkomend voordeel is, dat in de gevallen dat een derde bezwaar zou hebben tegen een vergunning, is nog ruim tijd is voor een bezwarenprocedure of eventuele gang naar de rechtbank.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE