Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vervoeren stoffelijk overschot door familie na opgraving

2 mei 2024

Vraag nummer: 68249

Goedemiddag, mag de familie een opgegraven overledenen zelf vervoeren vanuit de begraafplaats naar het crematorium? mvg Meriam Korste

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Normaal gesproken niet.

De wet bevat geen eisen voor het vervoer van een overledene. Zowel niet in de dagen na het overlijden, als na dat stoffelijke resten zijn opgegraven. En ook niet voor het vervoer van een urn na crematie, om het plaatje compleet te maken.

Maar aan het vervoer van stoffelijke resten na een opgraving kunnen wel voorwaarden worden verbonden. In artikel 29 van de Wlb staat, in het tweede lid, dat de burgemeester in een vergunning voor een opgraving o.a. voorwaarden voor het vervoer kan verbinden. En normaal gebeurt dat ook.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom het in vergunningen gewoonlijk niet wordt toegestaan dat nabestaanden de stoffelijke resten van overledenen zelf vervoeren.
De eerste reden is dat het niet zeker is dat de stoffelijke resten compleet bij de begraafplaats of het crematorium worden aangeleverd, als nabestaanden dat doen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld een schedel of andere onderdelen van skeletten van een familielid zelf willen houden. Ik krijg er ook regelmatig vragen van nabestaanden over of dat kan. Nee. Je moet geen kat op het spek binden.
De tweede reden is dat het onzeker is hoe de stoffelijke resten die worden opgegraven er aan toe zijn. Nabestaanden gaan er stilzwijgend altijd van uit dat het om een bundeltje schone botten gaat. Maar er kunnen omstandigheden zijn dat dat helemaal niet het geval is. Dat risico bestaat met name wanneer in het verleden gebruik is gemaakt van een kunststof lijkhoes. Dan kan het om een relatief groot volume lichaamsmateriaal gaan. En dat kan flink onaangenaam ruiken. Dat wil je echt niet in de achterbak van je auto meenemen. Ik kan zeggen dat dat in het belang van de volksgezondheid niet verstandig is. Maar wie zoiets een keer geroken heeft, heeft geen andere argumenten nodig.

Maar het lokt ook een vreemde discussie uit als de gemeente nabestaanden in beginsel toestaat om stoffelijke resten zelf te vervoeren, terwijl men er na de opgraving achter komt dat dat helemaal niet kan.

Een professionele vervoerder weet ook dat hij verschillende maten kisten en andere materialen achter de hand moet houden. Dat beseft een familie niet.

Het bedrijf dat de opgraving uitvoert, is meestal het best toegerust om de stoffelijke resten ook naar de begraafplaats of het crematorium te brengen

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder