Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplaatsing begraven persoon naar ander kerkhof


1 oktober 2002

Vraag nummer: 1208  (oude nummer: 1546)

Thu Sep 30 11:06:07 1999

Is het mogelijk - en waar is dit geregeld - om een overledene na te zijn begraven, te verplaatsen naar een ander kerkhof. In dit geval gaat het om een kind waarvan de ouders graag willen verhuizen. Zij willen hun vorig jaar vermoorde kind graag meenemen. Wat zijn de voorwaarden? Bedankt..
Thijs K.

Antwoord:

Thu Sep 30 13:45:49 1999

Geachte heer,

Ja, het is mogelijk om een overledene te verplaatsen naar een ander kerkhof, ook in het geval dat het gaat om een vermoord kind, dat de ouders bij een verhuizing graag 'meenemen'. Toevallig ken ik zo'n situatie met een vermoord kind in de eigen kennissenkring, dus ik kan me persoonlijk die wens ook goed voorstellen.

Hier is er echter een probleem. De Wet op de lijkbezorging zegt (in artikel 29) dat iemand kan worden opgegraven en herbegraven met toestemming van de rechthebbende op het graf. Daarvoor is verlof van de burgemeester nodig. De burgemeester moet echter advies inwinnen van de inspectie voor de milieuhygiëne. Deze inspectie heeft haar normen in een boekje staan, de zogenaamde inspectie-richtlijn. Daar staat in dat de inspectie geen bezwaar heeft tegen een opgraving als dat gebeurt of binnen 2 maanden na de begrafenis, of na 10 jaar. Maar dus geen herbegrafenis wil tussen 2 maanden en 10 jaar na het overlijden. De kans is groot dat de burgemeester het advies van de inspectie volgt. Hij hoeft het echter niet te volgen en nu hangt het er gewoon van wat de burgemeester zelf hoogstpersoonlijk van zo'n zaak vindt. Ik zou betrokkenen adviseren om niet zomaar een verzoek tot opgraving bij de gemeente in te dienen, maar eerst een persoonlijk onderhoud met de burgemeester aan te vragen. Als hij/zij iemand in de ogen kijkt en diens wens en verdriet leest, is hij of zij ook maar een gewoon mens, zal ik maar zeggen. Dat kan het verzoek maken of breken.

Veel burgemeesters zijn echter erg terughoudend, simpelweg omdat men de grafrust wil respecteren en geen gesol met overledenen wil. De kans van een negatief besluit is groot.

Dan is er nog een oplossing: gewoon tien jaar wachten. Dan is het geen probleem meer om wat skeletresten naar een andere begraafplaats over te brengen, zo daar dan nog behoefte aan is.

En dan attendeer ik u op nog een trucje: als de asbus wordt bijgezet in een gewoon nieuw familiegraf, zijn de kosten van dat graf fiscaal aftrekbaar te maken. Idem als de herbegrafenis in een nieuw graf plaatsvindt. De aankoop van een graf voor het kind is niet meer fiscaal aftrekbaar. Maar als de ouders het graf - formeel - kopen voor zichzelf (ze kunnen er later immers zelf in worden bijgezet) en het kind er alvast in bijzetten, zijn de kosten wèl fiscaal aftrekbaar. Omdat het zal gaan om een graf voor langere termijn, zijn de kosten (verspreid door de tijd) hoog. Ik zou de betreffende ouders altijd adviseren contact op te nemen en te overleggen met een bedrijf dat in dit soort situaties fiscaal maatwerk kan leveren en hen zeker duizenden guldens kosten kan besparen, namelijk Grafzorg Nederland. Deze instantie kan ook nader advies geven hoe de vereiste toestemming los te krijgen en attenderen op speciale bedrijven die dit kunnen uitvoeren (het kan namelijk veel schelen in de kosten of bedrijf A dan wel B dit doet).

mr W.G.H.M. van der Putten

30 september 1999

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE