Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlof tot herbegraven (nodig of niet)


22 januari 2015

Vraag nummer: 41283

Via een collega kreeg ik de volgende vraag; haar vader ligt begraven in een algemeen graf. Hij wordt herbegraven in een particulier graf op dezelfde begraafplaats waar dus ook moeder later bij kan. De uitvaartverzorger die dit regelt geeft aan dat een verlof van de burgemeester niet nodig is omdat het gebeurt op dezelfde begraafplaats. Ook de kerk, waar de begraafplaats van is, weet van niets. Ik laat altijd wel een verlof aanvragen, dezelfde begraafplaats of niet. Wat is juist?
En staan er sancties op??

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In alle gevallen dat iemand moet worden op- en herbegraven, is een verlof van de burgemeester nodig.
Dat de uitvaartverzorger zegt dat een verlof van de burgemeester niet nodig is omdat het gebeurt op dezelfde begraafplaats is apert onjuist. Ik kan niet begrijpen dat een professional in de uitvaartbranche zoiets beweert. Zeker niet als hij opgravingen uitvoert.

Een blik in de wet zegt voldoende. Artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging zegt in lid 1 dat een lijk alleen mag worden opgegraven met vergunning van de burgemeester van de gemeente waarin het is begraven. Er staat niet dat deze bepaling niet geldt als de herbegraving op dezelfde begraafplaats plaatsvindt. Er staat bijvoorbeeld ook niet dat de vergunning niet nodig is als de termijn van grafrust verstreken is (ook een veel voorkomend misverstand).
Er is ALTIJD een vergunning van de burgemeester nodig als iemand wordt herbegraven in een ander graf. Ongeacht of dat andere graf 1 meter verderop ligt of aan de andere kant van de wereld. En ongeacht of iemand 1 dag of al ruim 100 jaar in het graf begraven ligt.

Het belang van een vergunning is niet alleen het belang van de volksgezondheid, maar ook om nabestaanden de kans te geven de wens van de overledene te respecteren en te handhaven. Stel dat zoon Piet rechthebbende van het graf van zijn ouders in Amsterdam is en wil dat zijn ouders worden herbegraven in zijn woonplaats Rotterdam, dan kan dochter Marie daar een stokje voor steken. Bijvoorbeeld als er een testament is waarin de ouders hebben aangegeven in Amsterdam begraven te willen worden. Zonder vergunning zou Piet een opgraving kunnen laten uitvoeren zonder dat andere belanghebbenden er weet van zouden kunnen hebben. Nu kan Marie de vergunning aanvechten in een bezwaarschriftenprocedure. Dat kost haar niets, want die procedure kan ze zelf doen. Als er geen vergunning was, zou er alleen iets tegen kunnen doen via een gewone rechtszaak, die minstens enkele duizenden euro's kost.

Staan er sancties op het opgraven zonder vergunning? Jazeker. Niet in de Wet op de lijkbezorging, maar wel in het Wetboek van Strafrecht (Sr).
Artikel 150 Sr regelt: "Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een lijk opgraaft of wegneemt of een opgegraven of weggenomen lijk verplaatst of vervoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie."
Het opgraven zonder vergunning is wederrechtelijk.
Een geldboete van de derde categorie is op dit moment EUR 8.100,-.
Dat is dus een forse straf.

Zie over opgraven en herbegraven (of cremeren) ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Is het inschakelen van een uitvaartondernemer verplicht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE