Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlof tot cremeren Officier van Justitie (na opgraving)


26 augustus 2002

Vraag nummer: 939  (oude nummer: 1267)

Beste Willem van der Putten,

Er is een persoon begraven in maart 1992 in een algemeen graf. De zwager van de overledene wil, in overleg met de familie, deze overleden laten opgraven en cremeren. Vervolgens gaat de as naar het buitenland. Deze zwager heeft netjes een aanvraag ingediend bij de burgemeester om toestemming te krijgen tot het doen opgraven van de stoffelijke resten. Deze toestemming is inmiddels verleend. Daarnaast heeft hij een aanvraag ingediend bij de officier van justitie voor het verkrijgen van het verlof tot het cremeren van de stoffelijke resten. Deze aanvraag is door de officier van justitie afgewezen. Zij melden dat op grond van artikel 29 en 18 van de wet op de lijkbezorging een dergelijk verlof alleen kan worden toegewezen wanneer de aanvraag wordt gedaan door een begrafenisondernemer. In artikel 18 wordt wel verwezen naar degene die het verlof voor begraven heeft aangevraagd. Maar ook naar degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden. De opdrachtgever van de begrafenis in 1992 was de sociale dienst van de gemeente. Ik denk niet dat de sociale dienst een verlof tot cremeren gaat aanvragen. Het zou m.i. toch ook niet zo moeten zijn dat men een begrafenisondernemer moet inschakelen om een verlof te krijgen voor een crematie. Gaarne een reactie op deze case.

Met vriendelijke groet,

Wim Hengeveld

Antwoord:

Geachte heer Hengeveld,

Mijn eerste reactie is: wat een waanzinnig standpunt van de Officier van Justitie. De uitvaartondernemer is/was bij het aanvragen van het verlof slechts zaakwaarnemer, maar niet de eigenlijke aanvrager zoals de Wet op de lijkbezorging dat bedoelt. Bovendien is juist voor dit soort situaties de regel in de wet bedoeld "of de persoon die redelijkerwijs in zijn plaats is getreden".
De familie moet nog maar eens in overleg treden met de Officier van Justitie en er op aandringen dat deze contact opneemt met het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de juiste toepassing van de wet. Als dat niet helpt, moet de familie een bezwaarschrift indienen.

W. van der Putten

26 augustus 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE