Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vergunning opgraving pas na bezwaartermijn gebruiken?


22 maart 2019

Vraag nummer: 57541

Geachte mr. Van der Putten,

Kunt u aangeven of er gebruik kan worden gemaakt van een vergunning voor opgraven (om te cremeren), zonder eerst de bezwaartermijn af te wachten?

Kan de gemeente een vergunning verlenen waarvan de tenuitvoerlegging nog vóór publicatie van het besluit plaatsvindt?

dank alvast voor uw antwoord

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Artikel 88 van de Wet op de lijkbezorging regelt dat een besluit waartegen ingevolge deze wet beroep openstaat of aanhangig is, niet in werking treedt, zolang dit het geval is.
Dit geldt voor het besluit van de burgemeester als bedoeld in artikel 17. En voor de besluiten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 42. Beroepsregelingen staan ook in de artikelen 55, 64 en 68.

Tegen een vergunning tot opgraving als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging staat 'gewoon' bezwaar en beroep open als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning kan worden gebruikt. Wie een spoedeisende belang heeft om de opgraving tegen te houden, kan een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen.

Echter, u gaat er in uw vraag van uit dat een vergunning tot een onmiddellijke opgraving leidt. Als het goed is, is dat lang niet altijd het geval.
In de vergunning worden gewoonlijk eisen opgenomen ten aanzien van het vervoer en de bestemming van de overledene. En soms ook maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid (als de overledene recent begraven is, anders heeft het geen zin).
Maar de burgemeester zal ook een inschatting moeten maken van de belangen van derden en soms van de overledene zelf. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de overledene zelf in een testament of codicil een uitdrukkelijke wens heeft vastgelegd om begraven te worden en misschien ook wel op de begraafplaats waar hij of zij thans rust. Dan is het aan nabestaanden om voor de belangen van de overledene op te komen en bezwaar tegen een verlof tot opgraving te maken, onder verwijzing naar het testament. Andersom kan een nabestaande, als een vergunning geweigerd wordt, bezwaar maken omdat recent, maar pas na de begraving, een testament of codicil is gevonden waarin de overledene de wens om gecremeerd te worden uitsprak.

Het is ook de vraag of er een reden is om spoed te betrachten, wanneer iemand moet worden opgegraven en gecremeerd. Zeker als een overledene al ruim 10 of 20 jaar geleden overleden is en de ruiming van het graf aanleiding is om te cremeren over te gaan, zie ik geen enkele reden voor haast. Dan zou ik, als ik de burgemeester was, met het oog op de belangen van derden maar ook van de overledene zelf, wiens wens veronachtzaamd zou kunnen worden, in de vergunning zetten dat de opgraving pas na 8 weken na de datum van het besluit plaats mag vinden, om derden in de gelegenheid te stellen in alle rust hun bezwaren naar voren te brengen. En zonodig een voorlopige voorziening te vragen.

Soms is het bij de gemeente bekend dat kinderen van de overledene onderling van mening verschillen over wel of niet opgraven. Dan ligt het in de rede om alle kinderen een afschrift van het besluit inzake (de weigering of de toekenning van) de vergunning te sturen. En een ruime termijn te stellen voordat van de vergunning gebruik kan worden gemaakt.
Sommige gemeenten geven nabestaanden ook de gelegenheid om hun zienswijze vooraf, voor het nemen van de beslissing, aan de burgemeester kenbaar te maken.

In theorie kan de gemeente een vergunning verlenen waarvan de tenuitvoerlegging nog vóór publicatie van het besluit plaatsvindt. Maar dat is gewoon niet verstandig. De burgemeester kan in een besluit van 22 maart bepalen dat de vergunning pas na voorbeeld 1 juni gebruikt mag worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE