Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Resten van vier personen door elkaar 8


4 februari 2017

Vraag nummer: 49470

Geachte heer van der Putten,

Ik heb nu een klacht ingediend bij Uitvaartwezen Ombudsman over:
dat ik geen schriftelijk bericht krijg van Westgaarde of PCHOOFT wanneer in mei ,eerder of later ze mijn moeder gaan herbegraven en of ze onderzoek gaan doen als de resten door elkaar heen leggen in het algemeen graf. En dat mij is gezegd dat ik geen recht heb op het laten herbegraven van mijn moeder en dat ze ook in dat kader geen onderzoek gaan doen als de resten door elkaar heenleggen in het algemeen graf op Westgaarde.

Maar Ombudsman Uitvaartwezen ziet dit niet als een klacht en kan geen advies uitbrengen. Zou het dan toch iets te vroeg zijn om de klacht in te dienen? Wanneer is het dan klachtwaardig? Ze hebben mij neit echt de waarheid verteld over recht op herbegraven met een algemeen graf. Onderzoek naar de resten in algemeen graf van welk persoon het is doen ze niet omdat het een algemeen graf betreft.Dat heeft een persoon telefonisch verteld aan mij van Westgaarde en een persoon van PCHOOFT.

Mvg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deze vervolgvraag illustreert precies wat ik op 31 januari in [l49396 mijn antwoord op uw vervolgvraag 'Moet ik nu al een klacht bij uitvaartombudsman indienen? (Resten van vier personen door elkaar 5)[/l] vreesde. Ik kan en wil u niet aan de hand stapje voor stapje de komende maanden door het hele proces leiden.

Want dat kost veel te veel tijd en dat gaat ook nooit helemaal goed. Mijn ervaring van ruim 30 jaar advies en procederen etc. is: of je doet het helemaal en dan goed, of je doet het niet. Want half doen, gaat meestal niet goed.

Ik weet niet wat u precies aan de Ombudsman hebt geschreven en ik weet niet wat voor reactie u precies hebt gehad. Ik kan zelf 5 redenen bedenken waarom u (nog) geen klacht bij de Ombudsman zou kunnen indienen (de klacht is nog niet concreet genoeg, u hebt de klacht eerst moeten voorleggen aan de directie van de PC, u hebt geen of onvoldoende (schriftelijk) bewijs, u hebt niet aangetoond rechten op het gebruik van het algemeen graf te hebben, etc.) en ik kan 5 redenen bedenken waarom dat wel zo is (Westgaarde is LOB-lid, er is sprake van weigering opgraving , er is sprake van op schrift stellen van de weigering van de opgraving, er is sprake van verkeerde informatie, er is sprake van onvolledige informatie, er zijn precedenten, etc.).
Maar als ik de correspondentie zelf niet lees, kan ik te weinig. Uw informatie is niet nauwkeurig genoeg. Daar kan ik niets mee.

Zoals ik vorige week al schreef: ik kan u de komende maanden niet stap voor stap vertellen wat u beter wel of niet kunt doen. Als u het zelf niet kan of u zich niet zeker genoeg voelt, kunt u een advocaat of sociaal raadsman of vrienden inschakelen die u kunnen bijstaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE