Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechten andere nabestaanden bij herbegraven


10 november 2002

Vraag nummer: 1501  (oude nummer: 1860)

Tue Jan 16 21:42:12 2001

Eén van de kinderen wil ouders die in een huurgraf begraven zijn, laten herbegraven in een te kopen graf.
De manier waarop deze herbegraving zal moeten plaatsvinden, is in strijdt met de wens van de ouders (b.v. keuze grafsteen, kosten). Ook is bij de meerderheid van de kinderen bekend dat de vader gecremeerd zou willen worden. Kan het desbetreffende kind dit doen, terwijl bij de meerderheid van de andere kinderen bekend is, dat de wensen van de ouders niet worden gevolgd? Moeten de andere kinderen geen toestemming geven?

Antwoord:

Wed Jan 17 01:46:36 2001

Geachte heer of mevrouw,

Uw vraagstelling lijkt erg op de vraag "Herbegraven" die ik op 14 januari 2001 (vraag 1853) heb beantwoord.

U zegt dat de ouders nu in één 'huurgraf' liggen. Nu wordt de term huurgraf voor allerlei juridisch heel verschillende typen graven gebruikt. Soms voor een algemeen graf, waarin men met vreemden begraven wordt. Soms ook voor een eigen graf dat voor bepaalde tijd (20 jaar meestal) is uitgegeven. Ik vermoed dat hier het laatste het geval is, anders zouden de ouders waarschijnlijk niet bij elkaar liggen. Maar dan zie ik het nut niet direct van het overbrengen naar een ander graf, want zo'n eigen graf kan eindeloos verlengd worden. Tenzij met een koopgraf een graf voor onbepaalde tijd wordt bedoeld, waarvan alle kosten in 1 keer kunnen worden afgekocht voor zolang de begraafplaats bestaat. Maar zo'n koopgraf heeft meestal nog wat adders onder het gras, maar het voert te ver om daar hier op in te gaan.

Maar goed. Als dat ene kind dat wil laten herbegraven de rechthebbende is van dat huurgraf, kan die zonder meer een herbegraving laten uitvoeren, zonder instemming en zelfs tegen de wens van de andere kinderen in.
Dat kan ook als sprake is van een algemeen graf.
Niemand heeft er recht op om het graf van ouders of wie dan ook per se te laten verdwijnen, als het geruimd zou worden. Wie het wil voortzetten, in hetzelfde of in een ander graf, kan dat doen.
Als zaken aan de rechter worden voorgelegd, kiest deze eerder voor behoud van een graf, dan voor het verdwijnen ervan, zo simpel is dat.

Dan merkt u op dat bij de meerderheid van de kinderen bekend is dat de vader gecremeerd zou willen worden. Als dat zo is, waarom is hij dan eerst begraven?
Het komt wat hypocriet over om daar nu een beroep op te doen als die wens van vader blijkbaar eerst is genegeerd. Misschien is er een goede verklaring voor, bijvoorbeeld dat vader het eerste overleed en dat moeder dat beslist niet wilde.
Maar toch…. Nu een vreemd argument.

Het argument dat de ouders beslist geen herbegraving wilden, lijkt mij niet sterk.
Punt 1, hoe is die bekend? Men zet dat normaal niet in zijn testament.
Punt 2, hoe is bekend dat de ouders beslist een andere grafsteen wilden?
Punt 3, wat kan het hun of een ander schelen wat de kosten zijn? Zij betalen het toch niet? Dat moet dan dat kind doen dat die herbegraving en dat andere graf wil. Wat maakt het nderen uit dat iemand die kosten wil maken?

Kortom: het (graf)rechthebbende kind kan de ouders laten herbegraven en heeft daar niemands toestemming voor nodig. Voorts heb ik nog geen goed argument tegen die herbegraving gehoord. Een goed argument zou kunnen zijn geweest dat het huidige graf ook verlengd had kunnen worden en dat het daarom onnodig was of is om de grafrust van de ouders te storen.

mr W.G.H.M. van der Putten

17 januari 2001

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE