Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reaktie herbegraving Winkler Prins en echtgenote


12 september 2005

Vraag nummer: 4012  (oude nummer: 6428)

In antwoord op gestelde dat de resten gemend in de kist zouden liggen.
deel ik u mede dat dit echter niet het geval is, want in de kist is een tussenschot gemaakt zodat beiden gescheiden in de kist liggen, ook is er in dit geval correct gehandeld voor wat betreft naar de gemeente toe, daarnaast is hier naar mijn mening ook niet de wet op de lijkbezorging van kracht.

graag reactie

vriendelijk groet,

J. Woldhuis

Antwoord:

Geachte heer Woldhuis,

Dank voor uw reactie. Ik weet niet wie u bent en wat uw betrokkenheid bij deze zaak is, maar absoluut zeker is hier de Wet op de lijkbezorging (Wlb) wel van toepassing. Nu zal in een geval als dit Justitie waarschijnlijk geen grote drang voelen om te controleren of de letter van de wet na is geleefd, maar dat is een andere zaak.

Stoffelijke resten kunnen op 2 manieren naar een andere begraafplaats verhuizen (en beide manieren vallen binnen de Wlb): als anoniem ter aarde te bestellen stoffelijke resten, of niet als anoniem ter aarde te bestellen (resten van) stoffelijke overschotten. Wanneer de resten anoniem ter aarde worden besteld, en zij komen uit een graf dat ten minste 10 jaar gerust heeft, dan is sprake van ruiming. Dan zijn geen verloven of bijzondere voorzieningen nodig.
Wanneer de resten niet anoniem ter aarde worden besteld maar worden herbergaven, is voor de opgraving verlof van de burgemeester nodig (of een graf 1 week of 20 jaar of een eeuw oud is maakt voor de wet geen enkel verschil) en moeten de stoffelijke overschotten ieder in aparte kisten worden begraven. De resten van 2 personen in één kist, ook al zit er een schot tussen, is in strijd met het Besluit op de lijkbezorging. Daar staat dat tussen de graven een ruimte van 30 cm moet zitten. En met de term 'graf' in die bepaling wordt 'grafplaats voor een (één) lijk' of 'een (één) kist bedoeld'. Die afstand is van oorsprong bedoeld om enerzijds technisch de vertering van het lichaam goed mogelijk te maken (er moet zuurstof kunnen circuleren), maar anderzijds ook om bij een (volgende) opgraving de stoffelijke resten van het individu duidelijk te kunnen traceren. Stel dat ooit de stoffelijke resten van 2 personen in één kist opgegraven moeten worden, dan is waarschijnlijk niet duidelijk wie wie is. Want het ligt te dicht naast en tegen en wellicht ook over elkaar. Het Besluit op de lijkbezorging (Blb) gaat er van uit dat de resten een flinke afstand tot elkaar moeten hebben. Er staat in het Blb dat begraving moet plaatsvinden in een kist, waarbij in het verleden ook is vastgesteld dat dit zo moet worden gelezen dat één lijk in één kist gaat.

Maar goed, het is allemaal wat theoretisch. Waarschijnlijk weet men in Veendam de culturele waarde van de rustplaats van deze mensen meer te waarderen dan in Voorburg en zal het graf toch niet meer verplaatst worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE