Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven restanten 2 personen en samen aanbieden aan crematorium


23 juni 2017

Vraag nummer: 51079

Beste hr. van der Putten,

Mij is gevraagd om de grafrestanten van vader en dochter op te graven en te cremeren. Beide zijn meer dan 35 jaar geleden begraven. Mogen deze grafrestanten van 2 personen in 1 kist aangeboden worden aan het crematorium voor crematie?

Pieter

Antwoord:

Geachte heer,

Zoals meermalen op gelijke vragen in deze rubriek is geantwoord, mag dat niet.

De regelgeving schrijft voor dat iedere overledene apart moet worden gecremeerd. De as mag ook pas na een maand na de crematies worden afgegeven. Alle regels voor cremeren gelden zowel voor overledenen die enkele dagen geleden zijn overleden als voor overledenen die 10 jaar of 40 jaar of 400 jaar geleden zijn overleden. Door tijdsverloop worden de regels van de Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging niet anders.

Uitzonderingen zijn niet mogelijk. Het is niet mogelijk bij een burgemeester of officier van justitie of andere instantie vergunning te krijgen om van de regelgeving af te wijken.

Voor beide opgravingen is vergunning van de burgemeester nodig. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat deze vader en dochter in een testament hebben vastgelegd dat zij nooit willen worden opgegraven en gecremeerd. Anderen kunnen dan uit hun naam bezwaar maken tegen de opgraving onder verwijzing naar het testament.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE