Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven en meebegraven familielid


7 januari 2015

Vraag nummer: 41163

In het kader van mijn studie uitvaartverzorger en kwam ik een opdracht tegen waar ik niet het goede antwoord op wist.
Ik citeer: De familie de Jong (voorbeeld familie) wil graag het lichaam van een oudoom opgraven en die meebegraven tijdens de begrafenis van Mw. de Jong. Kan dit?
En wat zegt de Wet op lijkbezorging hierover?
Ik heb tot zelfs google geraadpleegd en ik kom niet tot een goed antwoord.
Ik hoop dat u me hierbij kan helpen en me uw visie hierop zou willen geven.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, dat tegelijk samen (her)begraven in hetzelfde graf kan.
Maar meer in theorie dan in de praktijk, gelijk op het tijdsaspect.

Voor een opgraving is verlof van de burgemeester nodig. Het gaat om de burgemeester waar de begraafplaats ligt waar de oudoom begraven is. Dat verlof kan de burgemeester pas afgeven als hij weet dat de rechthebbende op het graf van de oudoom akkoord is met de opgraving.
Gebruikelijk is ook dat de gemeente eerst aan de begraafplaatshouder vraagt wie rechthebbende van het graf van de oudoom is en of er bijzonderheden zijn waar de burgemeester rekening mee zou moeten houden.
Zie over opgraven en herbegraven ook:


Gewoonlijk is het zo dat een dergelijk verlof een paar weken tot soms een paar maanden tijd kost. Het is dus niet zo dat als mw De Jong overlijdt, 3 dagen later de oudoom kan worden opgegraven. De gemeente werkt niet zo snel en is ook afhankelijk van anderen. Bijvoorbeeld als de begraafplaats waar de oudoom begraven is zelf geen opgravingen doet, moet men een bedrijf vinden dat het kan uitvoeren. Offertes vragen, vergelijken. Kost allemaal tijd.

Maar stel dat mw De Jong ziek is en verwacht wordt dat zij nog maar enkele maanden te leven heeft, dan is er wel tijd genoeg om e.e.a. te regelen.

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat als het overlijden van mw De Jong vrij plotseling is, zij eerst onder in het nieuwe graf begraven wordt en dat de oudoom enkele weken later bijbegraven wordt, zodra de vergunning rond is.

De Wet op de lijkbezorging zegt hier niets bijzonders over, omdat dit standaard opgraven en herbegraven is. Er zijn geen aparte artikelen over de op- en herbegraving van ouders, van vrouwen, van buurmannen of van oudooms. Voor iedereen gelden altijd dezelfde regels.

Wat zeker niet mag - het staat niet zo in uw vraag maar voor de duidelijkheid zeg ik het toch maar even - is dat een opgegraven stoffelijk overschot samen in 1 kist met een overledene mag worden herbegraven. Zie over 2 lichamen in 1 kist:

Ieder stoffelijk overschot moet een eigen kist (of ander omhulsel) krijgen, met voldoende afstand tussen de kisten of omhulsels, zoals in het Besluit op de lijkbezorging is voorgeschreven (30 cm afstand tussen de graven, waarmee de afstand tussen de kisten is bedoeld).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE