Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mogen nabestaanden restanten laten cremeren als er afstand is gedaan?


20 juni 2016

Vraag nummer: 46512

goedendag

de rechthebbende van een graf heeft in december 2014 afstand gedaan en stemt er mee in dat het graf geruimd gaat worden
de termijn liep tot en met september 2014
blijkbaar is er in de familie onmin en spreekt men niet met elkaar
nu is de zoon van de overledene er achter gekomen dat we binnenkort het graf gaan ruimen. hij had dit nog niet van zijn moeder die rechthebbende was vernomen.
de zoon wil de restanten van zijn vader laten cremeren.

mijn vraag is: mag ik dit laten doen omdat de rechthebbende afstand heeft gedaan of heb ik later een juridisch probleem als de rechthebbende er achter komt dat de restanten uit het graf gecremeerd zijn.

ik hoor graag van u

met vriendelijke groet

Jan Rensenbrink

Antwoord:

Geachte heer,

Als de termijn van het graf liep tot september 2014, dan is volstrekt overbodig dat de voormalige rechthebbende in december 2014 afstand heeft gedaan (hij/zij had al 3 maanden geen rechten meer; je kunt geen afstand doen van iets dat je niet hebt) en instemde met ruiming van het graf. Ook het instemmen met de ruiming van het graf is niet-relevant iets voor een graf waarvan de rechten al 3 maanden vervallen zijn. Als iemand de grafrechten niet verlengt, vervallen ze en kan het graf geruimd worden. Als iemand niet met de ruiming van het graf zou instemmen, zou hij/zij dat alleen hebben kunnen verhinderen door de rechten te verlengen.

In dit geval heeft de weduwe de grafrechten niet verlengd. De zoon van de overledene is hier blijkbaar pas recent achter gekomen. Hij wil de restanten van zijn vader laten cremeren.
Dat is zonder meer mogelijk. Als een rechthebbende de rechten niet verlengt, heeft hij of zij geen zeggenschap over het graf meer. Als iemand tijdens de looptijd van het graf afstand doet (stel in dit geval dat in december 2014 afstand is gedaan, terwijl de grafrechten tot bijvoorbeeld 2018 zouden lopen), heeft die voormalige rechthebbende ook geen zeggenschap meer. Er is natuurlijk ook geen instemming van die voormalige rechthebbende nodig. De voormalige rechthebbende kan niet verhinderen dat een zoon van de overledene diens stoffelijke resten laat opgraven en cremeren.

Het enige dat in theorie zou kunnen is dat iemand bezwaar maakt tegen de opgraving en de crematie, omdat de overledene de expliciete wens had om begraven te zijn en te blijven op de betreffende begraafplaats, wat bijvoorbeeld zou kunnen blijken uit diens testament.
Maar een voormalige rechthebbende kan geen bezwaar maken omdat hij/zij ooit rechthebbende was. Nu ja, iedereen kan altijd overal bezwaar tegen maken, maar als een voormalige rechthebbende bezwaar maakt omdat hij/zij ooit rechthebbende was, is zo'n bezwaar volstrekt kansloos.

Rechthebbenden en voormalige rechthebbenden kunnen in uw gemeente niet op grond van de beheersverordening eisen dat een graf geruimd gaat worden.

Ik zie geen beletsel om de zoon (met vergunning van de burgemeester) een opgraving te laten uitvoeren om de stoffelijke resten te laten cremeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Waarom moet je na de crematie een maand wachten op de as?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE