Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Moeten na een opgraving de stoffelijke resten zelfde dag worden herbegraven?


28 augustus 2014

Vraag nummer: 39555

Stel dat een familie na een graftermijn van 30 jaar grafrust besluit om het graf van de overledenen niet meer voor een nieuwe termijn te laten verlengen en te laten ruimen en in dit geval te laten herbegraven wat mogelijk is.

Mijn vraag:

A) als het bestaande graf wordt geruimd en de stoffelijke resten worden verzameld en overgeplaatst in een kistje om te worden herbegraven in de aarde op dezelfde begraafplaats.
Moet het kistje met de stoffelijke restanten diezelfde dag worden herbegraven?

B) Mag het desbetreffende kistje met stoffelijke restanten een nacht ergens boven de grond op dezelfde begraafplaats, onbeheerd, zonder toezicht en voor iedereen zichtbaar en toegankelijk worden geplaatst?

C) Is het verplicht om het stoffelijke overschot diezelfde dag te herbegraven in de aarde en moet het gehele kistje met aarde worden bedekt of is iets aarde op de bovenkant voldoende, zodat de zijkanten van het kistje volledig zichtbaar zijn voor iedere bezoeker van deze begraafplaats.
Ik zeg u alvast hartelijk dank voor uw welwillende en service verlenende instelling.

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte heer,

Ik wil eerst even een misverstand uit de weg ruimen. U schrijf "Stel dat een familie (...) besluit om het graf (...) niet meer (...) te laten verlengen en te laten ruimen". Het gaat mij om dat "laten ruimen". Men kan als rechthebbende op een graf het graf niet laten ruimen als men het graf niet verlengt. Dat beslist de eigenaar van de begraafplaats, of hij ruimt en wanneer. Als de rechthebbende het grafrecht niet verlengt, betekent dat dat de eigenaar van de begraafplaats vervolgens vrij is om te ruimen of niet.
Wat de rechthebbende op het graf wel kan doen, is de stoffelijke resten van de overledenen in het graf laten herbegraven. Maar dat is dan ook het enige waar hij zeggenschap over uitoefent, mits hij daarvoor vergunning van de burgemeester krijgt. Want opgraven mag men nooit zonder meer. Zie:


Over naar uw vragen.

A. Ik merk op dat als het gaat om de stoffelijke resten van enkele personen, al die personen een eigen kistje (of juten zak of iets anders waarin ze woerden vervoerd en/of herbegraven) moeten krijgen. Op- en herbegraven gebeurt altijd individueel. Althans, dat zou moeten.
Nee, het kistje of de kistjes moeten niet diezelfde dag worden herbegraven. Daar zijn geen wettelijke standaardregels voor.
Het systeem van regels een voorschriften bij op- en herbegraving is dat wanneer herbegraving op dezelfde dag wel wenselijk is, dit als voorwaarde in de vergunning van de burgemeester wordt opgenomen. Een dergelijke voorwaarde wordt in de regel opgenomen als de opgraving binnen de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar plaats vindt. Dan kan het namelijk in beginsel zo zijn dat de stoffelijke resten nog niet geheel geskeletteerd zijn. Bij langere termijnen gaat men er van uit dat het wel alleen om botresten gaat en is er vanuit de optiek van de volksgezondheid geen noodzaak om heel snel her te begraven.

B. Ja, een kistje met stoffelijke resten mag een nacht boven de grond op dezelfde begraafplaats staan. Het hoeft niet onder permanent toezicht te worden geplaatst. Maar het lijkt mij wel logisch dat een dergelijk kistje ergens achter slot en grendel wordt bewaard. Al is het maar in de ruimte waar de gereedschappen worden bewaard. Het lijkt mij onverantwoordelijk om het kistje ergens te zetten waar iedereen het meteen kan zien en meenemen. Ik denk niet dat veel mensen op de idee komen om 's avonds begraafplaatsen af te struinen om kistjes te zoeken die ze mee kunnen nemen. Maar je mag m.i. als begraafplaatsbeheerder het risico niet nemen.

C. Zoals ik al zei is het niet verplicht om het stoffelijke overschot diezelfde dag her te begraven. Maar als het kistje in een graf wordt geplaatst, moet het gehele kistje met aarde worden bedekt.
Ik begrijp niet goed hoe u kan vragen of de zijkanten van het kistje zichtbaar mogen zijn voor bezoekers, of niet. In een graf staat de kist normaal gesproken zo diep en is het graf zo smal, dat passanten de zijkanten van de kist niet kunnen zien. Als er voldoende aarde op de kist ligt, moet die vanzelf ook de zijkanten bedekken. Een paar symbolische schepjes zand op de kist zijn niet voldoende. Bovendien, het graf moet natuurlijk gewoon gesloten worden. Waarom zou men dat niet meteen doen en meteen goed doen?

Ik vraag me inmiddels af of bij uw vraag geen andere situatie speelt dan een standaard op- en herbegraving. Want ik kan enkele aspecten van uw vragen niet duiden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE