Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Meer verlof tot opgraving en rechthebbende


30 augustus 2005

Vraag nummer: 3973  (oude nummer: 6361)

Dank u wel voor het snelle antwoord. Ik heb echter nog een vraag en wel met betrekking tot de afhandeling van het bezwaarschrift.

Een beslissing op een bezwaarschrift is een ex-nunc beslissing, en moet gebaseerd worden op de op de ten tijde van de beslissing op het bezwaar bekende feiten en omstandigheden.

Wanneer mevrouw door het betalen van grafrecht nog voordat er beslist is op het bezwaarschrift weer rechthebbende wordt dan kun je daar in het kader van de ex-nunc toetsing toch niet aan voorbij gaan? Moet je dan niet tot de vaststelling komen dat de vergunning terecht is verleend maar dat op grond van de huidige omstandigheid, dat er een rechthebbende is die geen toestemming verleend, alsnog het besluit vernietigen en de vergunning intrekken. De vader zou daarmee wel buiten spel gezet worden en dat voelt niet goed. Hij'"kan"immers niet simpel rechthebbende worden door grafrecht te betalen, omdat hij het lijk wil verplaatsen naar een ander kerkhof. (in een andere plaats) Pas als het lijk daar ligt kan hij juridisch rechthebbende worden. (lijkt mij)

Beide kerkhoven zijn overigens katholieke begraafplaatsen.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord
Helmi Martens

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik had de indruk dat het ging om een graf op de gemeentelijke begraafplaats, maar ik begrijp nu dat het om een kerkelijke begraafplaats gaat. En dat de gemeente dus niet gaat over de grafuitgifte.

Ja, het bezwaar moet ex-nunc worden behandeld. Maar wat zijn de feiten? Ik zou dan kijken naar de datum van aanvraag van de vergunning tot opgraving en de datum van aanvraag bij het kerkbestuur van heruitgifte van het graf (formeel mag het geen verlenging zijn; dat alleen als het geregeld wordt binnen de nog lopende termijn. Dat is hier niet aan de orde, want de termijn was afgelopen). Maar uw eerdere vraag is daar niet helemaal duidelijk over. En dan zou ik ook willen weten of het de beheerder van de begraafplaats bekend was dat de vader wilde opgraven. En wel of dat dat voor of na de heruitgifte van het graf aan moeder is.

Als de moeder pas het graf heeft willen verlengen of heruitgifte heeft gevraagd nadat de aanvraag tot opgraving is gedaan, nam ze op dat moment genoegen met een graf-waarvan-al-een-aanvraag-tot-opgraving-liep. En waarvan duidelijk was dat het verlof met 99,99% zekerheid zou worden verleend. Dat zou dan een omstandigheid zijn die ze al als gegeven had moeten beschouwen bij het aangaan van het grafrecht. En die in aanmerking moet worden genomen bij de vraag of zij nu nog als rechthebbende de opgraving kan tegenhouden
Ik zou ook een afschrift van de grafakte en correspondentie tussen de moeder en de beheerder of het kerkbestuur opvragen, alsmede het reglement van de begraafplaats en de tarievenlijst. (en niet zeggen waarom u die wilt zien, om de uitkomst niet te beïnvloeden). En ook de nota en het bankafschrift van moeder wanneer betaald is. Als blijkt dat het om verlenging van rechten gaat voor 10 jaar, is het een heel simpele zaak: dat is niet rechtgeldig. Want dat kan niet met terugwerkende kracht, tenzij het uitdrukkelijk in het reglement van de begraafplaats staat. Dan is er gewoon geen geldig grafrecht, ook al is er voor een verlenging betaald. Alleen als er een nieuwe grafakte is met een nieuwe uitgifte voor 20 jaar, dan heeft de moeder een geldig grafrecht. En als die akte en de correspondentie tussen moeder en begraafplaats vóór de datum van aanvraag van de vergunning liggen, zou men nu in heroverweging op het bezwaar moeten zeggen dat door het ontbreken van de toestemming van de rechthebbende, het bezwaar gegrond is.
Maar als moeder later is dan de aanvraag van vader, dan heeft moeder een graf met een sterretje verworven en dat sterretje is dat zij met een verlof tot opgraving rekening zou moeten houden.

Ik hoef denk ik niet te zeggen dat ik het zeer onzorgvuldig vind van het kerkbestuur om een grafrecht te verlenen of te verlengen, als zij zou hebben geweten dat een aanvraag tot opgraving speelt. Dat zou zeker klachtwaardig zijn. Ik zou als vader een klacht indienen bij de Ombudsman uitvaartwezen, als de parochie via de LOB daarbij is aangesloten.

Ik heb het dringende vermoeden als ik naar het soort begraafplaats kijk, heel generaliserend, dat men het oude recht gewoon verlengd heeft met 10 jaar. Dat kan niet na afloop van de termijn. De verlenging is non-existent. Dan is er geen grafrecht en niemand die als rechthebbende toestemming moet geven. Dan kan het bezwaar ongegrond worden verklaard.

Ik vind het overigens een heel leuke case. Ik heb hem zo nog nooit gehoord. Ik zou het leuk vinden als u mij op dehoogte houd van ontwikkelingen en mij t.z.t. een copie van het advies van de bezwarencommissie van uw gemeente zou willen sturen of mailen. En natuurlijk ook een tip, als een van partijen zou besluiten naar de rechter te stappen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE