Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag familie zelf stoffelijke resten vervoeren?


14 juni 2007

Vraag nummer: 4797  (oude nummer: 9313)

Geachte heer,

Ik heb als beheerder van begraafplaats XXXXxxxxxxxxx een vraag van een familie gekregen om de stoffelijke resten na het opgraven zelf te mogen gaan vervoeren.

Nooit eerder heb ik hier een vraag over gehad en zei in eerste reactie dat het vervoer zelf niet toegestaan was, echter daar nam de familie vanwege de kosten van het laten vervoeren door een uitvaartondernemer geen genoegen mee en gaf als antwoord dat hij via zijn werkgever (als ambulancevervoerder) wist wat wel en niet mocht.

Hij heeft de mogelijkheid om een vervoersbus te mogen gebruiken met een gescheiden compartiment.
In de wet las ik in artikel 29 tweede lid bij de jurisprudentie dat het vervoer daarin niet meer geregeld is?

Kunt u mij duidelijkheid geven of dat een familielid met eigen vervoer de stoffelijke resten mag vervoeren?

De overledene ligt in een eigen graf begraven sinds 1993.

Met vriendelijke groet,

XX
Beheerder begraafplaats Xxxxxxxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen wettelijke regels voor het vervoer van stoffelijke resten na opgraving. Dat is een kwestie op het niveau van vergunningen. Gewoonlijk is het zo dat de burgemeester in zijn noodzakelijke vergunning voor een opgraving ook voorschriften opneemt voor het vervoer van de stoffelijke resten. De voorschriften worden vaak overgenomen van het advies van de VROM-inspectie, dat volgens art 29 Wlb moet worden ingewonnen.
In de Inspectierichtlijn lijkbezorging van VROM staat over opgraven en herbegraven in bijlage 3 (model-voorschriften, punt 9 en 11) over het vervoer het volgende:
"9. Herbegraving of crematie van de stoffelijke overschotten vindt plaats in een kist of ander lijkomhulsel. Tijdens eventueel transport van stoffelijke resten wordt, indien er sprake is van onverteerde resten, gebruik gemaakt van een lucht- en vloeistofdichte kist. Uitsluitend ten behoeve van het transport mag deze kist van niet-afbreekbaar materiaal zijn vervaardigd.
Als gebruik wordt gemaakt van een transportvoertuig, moet deze voor dit doel geëigend zijn; de cabine dient op deugdelijke wijze van de laadruimte te zijn gescheiden en de laadruimte dient goed reinigbaar te zijn.
11. Ongeacht of de bestemming van het lijk binnen of buiten de begraafplaats van opgraving is gelegen, dient het lijk op de dag van opgraving te worden vervoerd en herbegraven of gecremeerd."

De meeste gemeenten hanteren deze voorschriften.
Het is niet van belang of een professionele derde of nabestaanden zelf transport uitvoeren, maar wel of ze het goede materieel gebruiken: het transportvoertuig moet deze voor dit doel geëigend zijn; de cabine dient op deugdelijke wijze van de laadruimte te zijn gescheiden en de laadruimte dient goed reinigbaar te zijn.
Of dit zo is, is te uwer beoordeling, niet dat van de familie.
Deze voorwaarde kan worden opgenomen in het verlof tot opgraving.
De familie kan dan zelf transport regelen en ook uitvoeren, als aan de voorwaarde wordt voldaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-----
Naschrift:
Vergelijk voor de actuele wetgeving de vraag Vervoer door familie van stoffelijk overschot na opgraving uit 2012.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE