Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ik heb de grafrechten en wil mijn moeder laten cremeren (toestemming broers nodig?)


12 augustus 2019

Vraag nummer: 58377

Ik heb de grafrechten en wil mijn moeder laten cremeren. Mijn broers deden afstand van deze rechten en betaalde niets. nu wil de gemeente waar mijn moeder begraven ligt geen toestemming verlenen omdat zij eerst toestemming van mijn broers willen hebben voor opgraving en crematie. Mag dit zomaar?
M.S

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u de grafrechten hebt, heeft u van niemand uit de familie toestemming nodig om de stoffelijke resten van uw moeder op te laten graven en te laten cremeren.

Ik begrijp de beweegredenen en argumentatie van de gemeente niet. U moet schriftelijk aan de burgemeester een verlof tot opgraving en crematie van uw moeder vragen. Als de gemeente vindt dat zij eerst toestemming van uw broers nodig heeft, moet ze dat maar als beslissing op uw verzoek aan de burgemeester op papier zetten. Dan kunt u tegen die beslissing een bezwaarschrift indienen. Dat bezwaarschrift gaat u - eventueel in een later stadium met behulp van de rechter - zeker winnen.
Volgens de wet en jurisprudentie hoeft alleen de rechthebbende van een graf toestemming te geven voor een opgraving.

Zie de vele vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven (of cremeren)'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)
Themamiddag Financiën van de begraafplaats

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Het definitieve programma volgt eind augustus op https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.
Reserveer 31 oktober 2019 alvast in uw agenda of meld u nu al aan!


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE