Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven. Vader niet begraven op testamentair vastgelegde begraafplaats door moeder


4 juli 2020

Vraag nummer: 61134

Mijn moeder heeft mijn vader 12 oktober jl. begraven op juist het kerkhof waar hij absoluut "niet" begraven wilde worden. Mijn vader's wil is overigens testamentair vastgelegd. Mijn moeder heeft heel veel dingen gedaan na mijn vader's overlijden waar hij helemaal niet achterstond, en absoluut niet wilde. Hierdoor heeft ze haar advocaat ingezet en we hebben nu een beetje (slecht) contact, maar er wordt ten minste gecommuniceerd. Voor mij en mijn dochtertje is het heel belangrijk dat mijn vader ten ruste wordt gelegd op de plaats die hij verkozen heeft, nl. een natuurbegraafplaats. Mijn moeder gaat hier natuurlijk niet aan meewerken. Wat kan ik doen? Ik heb echt snel hulp nodig. Hoe moet ik dit nu aan gaan pakken?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als dit medio oktober vorig jaar speelde, bent u nu aan de late kant. Dan had het in de rede gelegen om al in oktober, liefst voor de begrafenis, een kort geding te beginnen om de begraving op de gewenste begraafplaats af te dwingen.

Misschien kon dat niet, omdat de inhoud van het testament toen nog niet bekend was. Het is een (mij) bekend probleem dat testamenten vaak pas geopend worden na de uitvaart. En dan kunnen de dingen gebeurd zijn die de overledene wenste te voorkomen.

Misschien zijn er goede redenen waarom u niet al een half jaar geleden juridische stappen heeft gezet, maar zij maken de situatie er niet eenvoudiger op.

U hebt 2 dingen nodig om uw vader op de juiste plek te kunnen herbegraven:
- een vergunning van de burgemeester van de gemeente waar hij nu begraven is, om hem op te laten graven.
- toestemming van uw moeder voor de opgraving, als zij rechthebbende van het graf is, waar hij begraven is.

Het is landelijk algemeen geldend beleid om een vergunning voor een opgraving te geven, als de vergunning binnen twee maanden na de begraving wordt aangevraagd. Als u zich nu tot de gemeente wendt om die vergunning te vragen, zal de logische eerste vraag van of namens de burgemeester zijn: waarom komt u nu pas?

Een burgemeester mag alleen een vergunning voor een opgraving geven, als de rechthebbende van het graf toestemming geeft voor de opgraving. Ik neem aan dat uw vader begraven is in een particulier graf, waarvan uw moeder rechthebbende is. Dat zou betekenen dat uw moeder toestemming zou moeten geven. Er zal bij de gemeente dus duidelijk gemaakt moeten worden dat de toestemming van uw moeder niet aan de orde is, omdat zij handelde in strijd met het testament.

Dat is een bestuursrechtelijke procedure waar ik u mee zou kunnen helpen.

U kunt de zaak ook anders benaderen en gaan procederen tegen uw moeder, om haar toestemming af te dwingen. Dat is de civielrechtelijke weg; daar hebt u een advocaat, een lange adem en veel geld voor nodig. Dat is niet aan te bevelen. Ik ken voorbeelden van deze aanpak die tot een lange reeks van 3 of 4 tot zelfs 8 rechtszaken hebben geleid. Ik heb een geval in mijn hoofd, waardoor de dochter van de overledene zelfs haar huis moest verkopen om de rechtszaken te kunnen betalen.

U kunt de zaak met enig geduld ook nog op een heel andere manier benaderen, namelijk om geduldig te wachten tot uw moeder overlijdt. Dan is zij geen rechthebbende van het graf van uw vader meer en kunt u de grafrechten vragen en uw vader laten op- en herbegraven na 10 jaar na zijn overlijden. Een vergunning voor een opgraving wordt namelijk in de regel gegeven kort na het overlijden, of na 10 jaar na het overlijden.
Bij deze optie kan het een risico zijn dat uw moeder de grafrechten per testament aan iemand anders overdraagt, of dat zelfs al bij leven doet. Bij voorbeeld aan andere kinderen die het wel met haar eens zijn.

Als u bij de gemeente een vergunning voor de opgraving wilt aanvragen, zult u die waarschijnlijk op dit moment niet zonder meer krijgen. Als u daar juridische hulp bij wenst, kunt u zich tot mijn kantoor wenden.

Dan moeten we (liefst per e-mail) meer details hebben over wat er het afgelopen jaar gebeurd is en hebben we een afschrift nog van het testament en de rouwbrief van uw vader. Mijn contactgegevens staan in de Bedrijvengids van deze site, onder 'Juridisch advies'.

Vergelijk - ook over de procedure voor een opgraving - andere vragen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven'.

Zie over opgraven en herbegraven of cremeren ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Natuurlijk begraven op nieuwe natuurbegraafplaats Midden Limburg


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE