Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven ouders lukt niet; wat moet ik doen? 3


16 februari 2017

Vraag nummer: 49697

Uw advies nr. 48448 en 47961 “Herbegraven ouders lukt niet; wat moet ik doen?”

Geachte heer Van der Putten,
Nog hartelijk dank voor uw adviezen. Deze heb ik opgevolgd. De situatie is nu:
- De Gemeente Amsterdam heeft mij vandaag een verlof gestuurd, bestemd voor Uitvaartpark Westgaarde, tot het doen opgraven van de stoffelijke overschotten van mijn beide ouders.
- Op 3 februari j.l. heb ik in een persoonlijk gesprek met de Manager Vestigingen van PC Hooft gesproken. Zij vertelde, dat de ruiming van het veld waarin de resten van mijn vader ligt, gepland staat in mei. Dan kan de opgraving van mijn vader hierin meelopen. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten.
De opgraving van de resten van mijn moeder zal apart moeten geschieden, tegen de geoffreerde prijs van € 2250,--.
Zij zegde toe, dat “er geen spade de grond ingaat, voordat wij tot een overeenkomst zijn gekomen”.
Zij moet nog duidelijkheid krijgen, wie verantwoordelijk is voor het scheiden van de stoffelijke resten, als deze in het graf vermengd zijn geraakt. Ik heb als mijn mening gegeven, dat dit de verantwoordelijkheid is van PC Hooft.
Zij gaf mij de verzekering, mij ten laatste op 10 februari, een schriftelijke bevestiging van dit gesprek te sturen.
Zo te zien, zit er schot in de zaak.
Ware het niet, dat ik tot nu toe de beloofde bevestiging nog niet heb ontvangen. Wél een klein e-mailtje waarin wordt medegedeeld, dat "de besproken onderwerpen van het gesprek in behandeling zijn genomen door de Juridisch Adviseur”.
Ik heb zojuist aangetekend een weergave van het gevoerde gesprek aan de manager gezonden. Met het verzoek mij eventuele correcties uiterlijk 21 februari toe te sturen.
Mijn vertrouwen in PC Hooft is ernstig beschadigd.

Mijn vraag aan u:
Is het op dit moment zinvol een klacht in te dienen bij de Directie van PC Hooft en het Klachteninstituut Uitvaartwezen over de vertragende behandeling, gebrek aan transparantie, het niet nakomen van afspraken en het verwarring zaaien van Uitvaartvereniging PC Hooft?

Vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als eerst de afspraak was dat het gesprek schriftelijk bevestigd zou worden en nu alleen wordt medegedeeld dat "de besproken onderwerpen van het gesprek in behandeling zijn genomen door de Juridisch Adviseur”, zou u inderdaad kunnen overwegen om een klacht in te dienen bij de directie.
Ik zou, als ik u was, de klacht niet alleen betrekking laten hebben op het niet nakomen van de belofte van de schriftelijke bevestiging, maar op de hele gang van zaken.

Voor een klacht bij de Ombudsman uitvaartwezen is het nodig dat eerst een klacht is ingediend bij de directie van een instelling. En die directie van die instelling moet ook een redelijke termijn krijgen om de zaak intern te onderzoeken en te reageren. Ik denk daarbij aan een termijn van 2 of 3 weken.
Als u meent dat de klacht of het probleem niet behoorlijk is afgehandeld of opgelost, dan pas kunt u naar de Ombudsman Uitvaartwezen. Eerder niet. Ik heb overigens de indruk dat de Ombudsman tegenwoordig heel snel reageert.

Overigens vind ik de offerte van EUR 2.250,- voor een opgraving uit een algemeen graf aan de extreem hoge kant. Ik heb nog nooit van zulke hoge kosten gehoord, alleen voor een opgraving. En dan ook nog uit een keldergraf, een type graf waarvan altijd gesteld werd en wordt dat ruiming en opgraving zo eenvoudig zou zijn.

Ik geef u in overweging om offertes bij andere bedrijven te vragen. U zou kunnen denken aan leden van de branchevereniging BVOB (http://www.bvob.eu). Zie voor de ledenlijst http://www.bvob.eu/wie-zijn-wij/leden.
Westgaarde heeft geen monopolie op opgravingen op haar terrein; ieder in opgravingen gespecialiseerd bedrijf kan de opgraving uitvoeren. U moet natuurlijk wel iedereen attenderen op het mogelijke probleem van de vermenging van resten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE