Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven in grafrusttermijn, bezwaar op verlof burgemeester


25 september 2017

Vraag nummer: 52108

Goedendag meneer Van der Putten.

In uw rubriek op uitvaart.nl heb ik al het een en ander gelezen en gezocht.
De categorie over herbegraven is inmiddels zo uitgebreid dat ik niet alles kan vinden, wellicht staat het antwoord op mijn vraag al vermeld. Toch stel ik mijn vragen omdat ik het antwoord niet heb kunnen vinden.

Er is een aanvraag voor herbegraving ingediend. Het gaat om een algemeen graf dat in 2016 is uitgegeven. De belanghebbende wilt graag herbegraving in een particulier graf zodat hij er later bij begraven kan worden.

1. Het graf ligt onder, er is iemand bovenop begraven. Klopt het dat wij de belanghebbende van het bovenste graf niet hoeven te informeren omdat het een algemeen graf betreft?

2. Wat zijn de regels voor herbegraven binnen de grafrusttermijn. Zijn daar regels voor opgenomen in de wet op de lijkbezorging?

3. In antwoord op een vraag reageert u: De vergunning van de burgemeester zorgt ook voor rechtsbescherming: het biedt belanghebbenden ook de gelegenheid om bezwaar te maken of zelfs naar de rechter te stappen. Betekent dit dat de afgifte van het verlof tot herbegraven gepubliceerd moet worden? Dacht namelijk dat dit alleen bij ruimingen het geval is.

Mvrgr, C. Baars

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U zoekt eigenlijk verkeerd. Als u met dit soort vragen wilt weten hoe het zit, moet u mijn boek(en) er bij pakken. Het Handboek Wet op de lijkbezorging (uitg. Vermande) of het latere boek Begraving (uitg. SDU). Daar zijn die boeken voor geschreven. In het Thematisch handboek lijkbezorging (uitg. SDU) staan ook veel praktische vragen, waar ik een selectie heb gemaakt van vragen en antwoorden die het meest algemeen zijn. Zodat u niet door de 461 vragen in deze subrubriek - want zoveel zijn het er inmiddels in alleen al die ene subrubriek - hoeft te ploegen.

Ik zit er over te denken om weer eens een nieuw boek te schrijven, want de oude boeken zijn uitverkocht en er zijn wel wat dingen veranderd. Maar dat terzijde.

Maar over naar uw vragen.

1. U hebt geen toestemming nodig van de belanghebbende/nabestaanden bij het bovengelegen graf om het graf te mogen openen en de ondergelegen overledene op te graven. Het is per slot het kenmerk van een algemeen graf dat er geen dergelijke bevoegdheid is van degene die het gebruiksrecht van het graf heeft.
Echter, het is wel zo dat als er een vergunning tot opgraving wordt gegeven, een afschrift gestuurd moet worden naar de persoon die het bovengelegen gebruiksrecht heeft. Die kan dus wel bezwaar maken, maar heeft geen veto. Dat heeft de rechthebbende van een particulier graf wel.

2. Er zijn geen regels voor de termijnen van wel/niet op- en herbegraven opgenomen in de Wet op de lijkbezorging. U legt een relatie met de grafrusttermijn, maar de wet zelf legt die relatie niet: er is altijd vergunning nodig. Er is wel een landelijk gangbaar beleid dat men vergunning voor een opgraving altijd geeft als de aanvraag binnen 2 maanden na de begraving wordt gedaan, of pas na tien jaar daarna. Of u(w burgemeester) in de tussentijd een opgraving toe wil(t) staan, moet uw gemeente zelf afwegen. Daar kunnen allerlei omstandigheden een rol in spelen. Bijvoorbeeld of iemand een eindje verderop op dezelfde begraafplaats wordt herbegraven of 100 km daar vandaan, kan een verschil maken.

3. Vergunningen hoeven niet standaard gepubliceerd te worden; dat is een kwestie van afwegen wie er belang bij zou kunnen hebben. Het ligt voor de hand, zoals ik hierboven al schreef, om de persoon die de begrafenis van de erboven begraven overledene heeft geregeld een afschrift van de vergunning te sturen met de kanttekening dat er bezwaar kan worden gemaakt. Maar bezwaar heeft eigenlijk alleen zin als iemand inhoudelijke argumenten heeft. Alleen 'ik ben er op tegen' is geen voldoende argument, bij een algemeen graf, omdat er geen zeggenschap is. Wel kan iemand bijvoorbeeld vrezen dat er misschien niet voldoende zorgvuldig en piƫteitsvol gewerkt wordt, als het graf geopend wordt. Maar daar kan iemand ook in gerust gesteld worden.

Ik weet niet hoe u op de idee komt dat ruimingen altijd gepubliceerd moeten worden. Er moet alleen bij het einde van de gebruikstermijn van zowel een algemeen als ene particulier graf gemeld worden dat die termijn eindigt. Bij het particuliere graf moet een verlenging worden aangeboden. Maar ruimingen hoeven nooit gepubliceerd te worden. Het is alleen attent bij grotere vaksgewijze ruimingen, om het wel aan te kondigen. Liefst door middel van borden bij het betreffende vak, zodat het de reguliere bezoeker van de begraafplaats niet kan ontgaan.

Dit wordt vraag 462 in die subrubriek...

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE