Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven dochtertje mogelijk? En wat zijn de kosten?


25 juli 2002

Vraag nummer: 841  (oude nummer: 1166)

Goedenavond,
de huur van het grafje van mijn op 4 september 1981 begraven dochtertje is onlangs verstreken.
voor 15 augustus a.s. moet ik laten weten of ik weer voor een periode van 20 jaar wil huren; zo niet, dan wordt het grafje geruimd.
Het liefst zou ik mijn dochtertje herbegraven op een ander kerkhof in dezelfde provincie of de resten alsnog laten cremeren. Kunt u mij laten weten of dit mogelijk is, wat bij benadering daarvoor de kosten zijn, en wie dit kan regelen?
bij voorbaat dank, vriendelijke groet,
marianne martens

Antwoord:

Geachte mevrouw Martens,

Zeker is het mogelijk om de stoffelijke resten van uw dochtertje op een ander kerkhof te laten herbegraven. Ook is het mogelijk om de stoffelijke resten te laten cremeren.

Hoe dit te regelen is, en wat daar de kosten van zijn, is lastig te zeggen, zonder concreet te weten om welke begraafplaats het gaat waar uw dochtertje nu begraven is en waar u haar eventueel naar toe wilt brengen.

Ten eerste is er de vraag, of er nog wel stoffelijke resten zijn. Als uw dochtertje erg jong en klein was, is de kans groot dat er nauwelijks of geen stoffelijke resten meer zijn. Per slot is dat de opzet van begraven: dat een lichaam geheel aan de schoot van moeder aarde wordt terug gegeven. Bij heel jonge kinderen vindt men soms geen resten meer.
Hoe groot dat de kans is of er nog bijvoorbeeld resten van een schedeltje of botten gevonden kunnen worden, hangt van de leeftijd van uw kind af, van de diepte van begraven, van de grondsoort op de begraafplaats, of zij dik was aangekleed of niet, dat soort dingen.

U zegt dat het grafje geruimd wordt. Meestal gebeurt dat niet meteen. Men haalt na het verstrijken van de termijn het monument weg, maar laat soms de stoffelijke resten nog jaren onaangeroerd, tot het moment dat op die plaats een nieuwe begraving zou moeten plaatsvinden. Het beleid dat de begraafplaats hier in voert, is vaak afhankelijk van de grootte en de vraag hoeveel nieuwe graven men jaarlijks uitgeeft en hoeveel graven men gereed maakt voor heruitgifte.

Als niet alleen het monument maar ook de inhoud van het grafje geruimd wordt, zijn sommige begraafplaatsen bereid om eventuele stoffelijke resten apart te houden. Die kunnen dan in een klein kistje; dat kistje kan naar een andere begraafplaats of een crematorium worden vervoerd. Soms kan men dat zelf doen, als het alleen om wat botmateriaal gaat. Soms schakelt men een professionele vervoerder in.

In het geval men de inhoud van het grafje als begraafplaats ruimt, rekent men soms geen kosten. Soms echter staan er leges in een verordening voor het lichten van stoffelijke resten. Die kunnen per gemeente erg uiteen lopen: van 0,- tot soms wel 1.000,- Euro.
Maar, ook al is het grafrecht nu geëindigd, het kan zijn dat er pas over járen feitelijk geruimd wordt. De vraag kan dan zijn of u daar op wilt wachten.

Als u er wilt of kunt wachten, kunt u ook zelf de resten laten opgraven (met vergunning van de burgemeester; in een geval als dit een formaliteit). De kosten van zo'n opgraving kunnen erg verschillen, afhankelijk van de situatie op de begraafplaats, welk gespecialiseerd bedrijf het uitvoert en waar de resten naar toe moeten worden vervoerd. Deze kosten kunnen uiteen lopen van 300,- tot 1.000,- Euro.

Bij begraving op een andere begraafplaats, komen er de kosten van een graf bij. Die kosten kunnen, afhankelijk van het soort graf (kindergraf of gewoon graf, de gewenste termijn) uiteen lopen van 500,- tot 2.500,- Euro.
Het is mogelijk om de kosten fiscaal aftrekbaar te maken, als u zou besluiten om geen kindergrafje te nemen, maar een gewoon graf, waar u later ook in bijgezet zou kunnen worden. Of uw asbus, als u voor cremeren zou kiezen. Ik zou u adviseren, als fiscale aftrek voor u aantrekkelijk is, om eens contact op te nemen met Grafzorg Nederland in Wassenaar (info@grafzorg.nl). Grafzorg kan ook de opgraving en transport e.d. voor u regelen.

De kosten van een crematie zijn in de regel wat lager dan die van begraven, gewoonlijk zo rond 600,- Euro. De vraag is dan echter wat u met de as zou willen doen. Bijzetting van een asbus in een columbarium of op een begraafplaats is ook niet gratis. Men kan de asbus thuis bewaren, maar niet iedereen vindt dat een plezierig idee. De as kan natuurlijk ook worden verstrooid.

Wie concreet wat kan uitvoeren, hangt ook weer van de situatie af. Ten eerste van de begraafplaats waar uw dochtertje nu ligt: wat voeren zij uit? Ruimen op korte termijn of niet? En verder kent men meestal wel bedrijven in de regio die opgravingen kunnen verrichten. Ik zou adviseren om bij minstens 2 bedrijven een offerte te vragen. De tarieven van de crematoria lopen meestal weinig uiteen, maar het kan nooit kwaad om zelf bij een crematorium ook eens naar de kosten te vragen. Wellicht rekent deze of gene voor de crematie van enkele resten een lager tarief.

mr W.G.H.M. van der Putten

25 juli 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE