Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geld terug? (voor resterende termij graf na opgraving)


7 maart 2004

Vraag nummer: 2948  (oude nummer: 4090)

Geachte heer vd Putten,

Wij kregen enkele maanden geleden een verzoek om opgraving voor alsnog crematie van iemand die 12 jaar geleden begraven is. Dat is inmiddels uitgevoerd. De rechthebbende (weduwe) heeft afstand gedaan van het graf. Het gaat om een eigen graf met een uitgiftetermijn van 30 jaar. 10 dagen na de opgraving meldde zich de rechthebbende weer: zij wil geld terug voor de rest-termijn van het graf. Ze vindt dat wij het nu weer kunnen uitgeven. Wij hebben het verzoek afgewezen, maar de discussie verhardt en zij eist restitutie van het betaalde grafrecht. Het is niet de weduwe zelf (93 jaar) die er zo achter zit, maar een van de kinderen. Zij dreigen nu met een advocaat. In ons reglement staat niet uitdrukkelijk dat als men afstand doet van het graf, men geen geld terug krijgt.
Wij menen geen geld terug te hoeven geven. Wat adviseert u ons?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U hoeft geen geld terug te geven aan de rechthebbende.
In een beheersreglement hoeft ook niet met zoveel woorden te staan dat men geen geld terug krijgt na het doen van afstand. Er hoeft ook niet in een reglement of verordening te staan dat men afstand kan doen. Een rechthebbende kan altijd afstand doen. Alleen ontslaat het doen van afstand een rechthebbende niet van lopende verplichtingen. Als er nog rekeningen open staan, moeten die ook na het doen van afstand nog altijd betaald worden.

De eis om geld terug te krijgen, slaat nergens op. De rechthebbende is destijds een contract aangegaan voor 30 jaar en is en blijft daar aan gebonden. Eén van beide partijen kan de overeenkomst niet eenzijdig opzeggen. Men kan wel afstand doen van het graf, maar geen geld terug vorderen.
Ik vergelijk een graf wel vaker met een woning: dan zijn voor veel mensen de zaken sneller duidelijk. Als iemand een woning huurt voor 30 maanden, maar na 5 maanden besluit om te emigreren, dan is hij daar vrij is. Maar dan hoeft de verhuurder geen huur voor 25 maanden terug te betalen. De huurder mag immers nog altijd blijgen huren. Als hij er zelf niet wil verblijven, kan hij ook een ander in de woning laten verblijven. En zo is het met dit graf ook. De rechthebbende kan het graf nog ruim 17 jaar gebruiken om er iemand anders in begraven te houden. Dat iemand er zelf voor kiest om dat niet te doen, is niet de schuld van de begraafplaatshouder.
Als er niet van tevoren schriftelijk is afgesproken dat bij het eerder opgeven van het graf geld retour wordt gegeven, is er geen enkele rechtsgrond.
Het voorbeeld van de huur lijkt mij duidelijk. Maar we pakken maar eens wat anders. Stel dat iemand een TV koopt, een paar maanden kijkt en denkt 'Ik vind het niet leuk' of hij gaat samenwonen met iemand die al een TV heeft, mag hij dan de TV terug brengen en (een deel van het) geld terug vragen? Sterker nog, heeft hij er recht op? Er zou geen zinnig mens zijn die hier "Ja" op zegt
En waarom zou dat bij een graf anders zijn?

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE