Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Algemeen graf ruimen of herbegraven? Wie heeft eerste/meeste rechten?


22 maart 2019

Vraag nummer: 57543

Termijn van het algemene graf is verlopen. Belanghebbende aangeschreven. Onder belanghebbende/gebruiker wordt verstaan degene wie het recht tot gebruik van een grafruimte in een algemeen graf is verleend. Formulier retour gekregen met de naam van iemand anders (wel familie), Die geeft aan dat het geruimd mag worden en dat het monument door hem/haar wordt opgehaald. Nu is er een paar weken hiervoor contact geweest met een broer van de belanghebbende die graag wilde weten wat zijn zus heeft besloten. Wellicht dat hij anders zijn moeder wil op- en herbegraven.
Wie heeft nu de eerste/meeste "rechten" of hoe te handelen.
ik hoor graag van u.

Gemeente X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zie geen tegenstrijdigheid in de wensen van de betreffende familieleden, althans niet juridisch.

Er is niet aan de orde om de gebruiksrechten van het algemene graf te verlengen, in uw gemeente. (Dat zou wettelijk wel kunnen, maar de meeste begraafplaatsen bieden deze mogelijkheid niet aan. Maar dat terzijde.)
De belanghebbende/gebruiker van het graf heeft niet zelf gereageerd, maar een ander familielid wel. Dan mag je aannemen dat er overleg tussen die twee personen is geweest, anders kan het formulier niet door de ander gebruikt zijn. Zij hebben blijkbaar geen behoefte aan een herbegraving. Het graf mag wat hen betreft geruimd worden en men zal de grafsteen ophalen.
Een ander familielid, een broer, overweegt om moeder te herbegraven.

Dat kan allemaal. Ik zie geen strijd of tegenstrijdigheid. Ik begrijp alleen uit uw verhaal dat die die familieleden onderling geen contact hebben. Maar dat hoeft ook niet.

De nabestaanden die zeggen 'U mag het graf ruimen. Wij halen de steen wel op" hebben geen recht om het graf daadwerkelijk te ruimen, als die gedachte misschien de achtergrond van uw vraag is. In de wet staat (in artikel 31 lid 2 Wet op de lijkbezorging) dat ruiming van graven niet geschiedt, dan op last van de houder van de begraafplaats. Ofwel: de houder beslist of geruimd wordt. Hij kan ook beslissen om nooit te ruimen. Hij kan ook beslissen om het graf aan een andere nabestaande uit te geven, als het een particulier graf is

Er is geen recht van nabestaanden om dat te eisen of te verlangen. Behalve wanneer de beheersverordening van de begraafplaats dat uitdrukkelijk mogelijk maakt, tegen betaling. Het ligt dan overigens voor de hand dat daar een besluit van B&W voor nodig is, waar derden-belanghebbenden bezwaar tegen kunnen aantekenen. Dergelijke regelingen, zo is de ervaring, worden in 9 van de 10 gevallen alleen gebruikt om andere nabestaanden dwars te zitten. Maar dat speelt hier niet.

Als de termijn verlopen is en de steen op is gehaald, kan een ander kind van de overledene inderdaad om op- en herbegraving vragen. Daar is dan een besluit van de burgemeester voor nodig als bedoeld in artikel 29 Wlb. Het ligt voor de hand om belanghebbenden zoals de voormalige gebruiker daar van in kennis te stellen door hem of haar een afschrift van het besluit te sturen. In principe is bezwaar en beroep tegen de vergunning mogelijk, maar ik kan heel weinig situaties voorstellen waarin een bezwaarschrift zinvol en kansrijk kan zijn. Dat is alleen het geval als de overledene in een testament heeft vastgelegd nooit herbegraven te willen worden en die kans lijkt me verwaarloosbaar klein. Het kan zijn dat er onderlinge animositeit is tussen nabestaanden, maar een matige of slechte onderlinge verhouding schept geen rechten of plichten.

Als feitelijk de situatie zo is, dat maar er maar twee smaken zijn: ruimen of herbegraven, dan zal in 99,99% van de gevallen de prioriteit moeten worden gegeven aan herbegraven. Een overledene moet worden herdacht, zolang er nabestaanden zijn die daar behoefte aan hebben, is de eenvoudige hoofdregel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE