Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Islamitisch begraven verplichting voor gemeente?

3 juli 2020

Vraag nummer: 61128

Is een gemeente verplicht om op zijn algemene begraafplaats een plek of vak te reserveren om Islamieten te begraven?

Antwoord:

Geachte heer,

Een gemeente is niet verplicht om op de gemeentelijke begraafplaats speciale graven aan te bieden voor Islamieten. Islamieten kunnen gewoon in gewone graven begraven worden. Net als alle andere inwoners.

Er zijn wel gemeenten die voor Islamitische inwoners graven aanbieden die zijn afgestemd op hun wensen, zoals dat die graven gericht zijn naar het oosten, de gelegenheid geven om zittend begraven te worden en dat daar een speciale bekisting is. Dat is echter geen verplichting voor een gemeente, dat is service. Overigens is het onderwerp van discussie, ook in Islamitische kring, wat nu eigenlijk een Islamitisch graf is. Daar verschillen de meningen over.

Er zijn wel wettelijke verplichtingen voor gemeenten om iets bijzonders voor Islamieten te regelen, maar die zijn van een iets andere aard. Islamieten hebben recht op een eigen bijzondere begraafplaats en ze hebben er ook recht op dat een gemeente hen helpt om die te realiseren. Dat staat in de Wet op de lijkbezorging (artikel 38).

Als de Islamitische gemeenschap geen eigen begraafplaats ambieert, dan kan zij de gemeente vragen om een deel van de gemeentelijke begraafplaats aan haar ter beschikking te stellen (artikel 39 lid 1). De gemeente blijft belast met het beheer, het onderhoud en de administratie. Over de inrichting, de afscheiding en het gebruik van het genoemde deel van de begraafplaats wordt overleg gepleegd met het kerkgenootschap.
Dat is dus een iets andere insteek dan het op meer individuele basis aanbieden van speciale graven aan Islamieten.

Zie voor een toelichting op deze materie mijn 'Handboek Wet op de lijkbezorging (uitg. Kon. Vermande 1993) of het boek 'Begraving' (uit. SDU 2006).

Zie ook andere recente vragen over Islamitisch begraven in deze rubriek.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Zijn Islamitische graven voor eeuwig?


en
over het behooud van een graf 'voor eeuwig':


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder