Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafbezorging tegen de Islamitische wetgeving

27 februari 2020

Vraag nummer: 60159

Geachte heer Van der Putten,

Veel dank voor uw reactie en alle goede informatie.

Is mijn punt echter de vraag of er niet van de uitvaartverzorger (Yarden) meer kennis van zaken omtrent de Islamitische wetgeving, waar het gaat om lijkbezorging, verwacht mag worden. In het contract van Yarden staat aangegeven dat het om een Islamitische begrafenis gaat, waar -net als bij de Joden- de zogenaamde "eeuwige grafrust" van toepassing is. Om dit te kunnen realiseren zijn er mogelijkheden in Nederland, waaraan door de uitvaartverzorger voorbij is gegaan. De familie in rouw is er van uitgegaan dat dit op de gekozen begraafplaats mogelijk zou zijn. Uiteraard tegen extra financiƫle bijdragen.

Lees ik graag uw reactie.

Met een goede groet,
Jacob Talma,
Hurdegaryp

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan inhoudelijk niets zeggen over een zin of passage in een contract met Yarden over een Islamitische begrafenis. Daarvoor moet ik de overeenkomst en eventuele bijbehorende algemene voorwaarden in hun geheel zien en lezen.

Ik kan wel zeggen dat er geen vaste definitie bestaat van een Islamitische begrafenis. Een privaatrechtelijke overeenkomst tussen een opdrachtgever en een uitvaartverzorger kan natuurlijk niet de Nederlandse wet veranderen, die geen eeuwige grafrechten kent.
Ook extra financiƫle bijdragen veranderen de wet niet.

Wie een graf eeuwig met rust wil laten, moet een begraafplaats zoeken die nadrukkelijk belooft om het graf nooit te ruimen. Dat staat de wet wel toe. Zulke begraafplaatsen bestaan er ook. Gisteren verwees ik naar een voorbeeld.
Maar of de belofte een dergelijke begraafplaats te zoeken en daar te begraven in dit geval onderdeel uitmaakt van de overeenkomst van Yarden, kan ik niet beoordelen, zoals ik hierboven al schreef. Ik heb de tekst niet.

Kennis van Islamtische uitvaartriten is nog iets anders dan een verplichting om die in volle omvang toe te passen.

Als een familie ergens bijzonder aan hecht, moet ze er niet van uitgaan dat het zo wel zal gebeuren, maar is er een extra zorgplicht om zelf een en ander nadrukkelijk te bespreken en te controleren. Vooral als men weet dat dit in Nederland niet gebruikelijk is.

En, zoals ik gisteren al schreef: als de familie eigen wensen ten aanzien van de begrafenis en het graf had, had ze de begrafenis zelf moeten regelen.

Als de begrafenis niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden, is het misschien nog mogelijk om de overledene op te laten graven en her te begraven op een begraafplaats waar men belooft de graven nooit te zullen ruimen.
Zie de vele vragen en antwoorden over herbegraven in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren'.

Zie over opgraven en herbegraven ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder