Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is rechthebbende van de steen van geruimd graf? (1))


27 oktober 2021

Vraag nummer: 63801

Onze ouders zijn met toestemming van de gemeente, geruimd en gecremeerd. Wij zijn met 6 kinderen. Mijn zusje welke het dichtst bij woont heeft zich als contactpersoon aangemeld. Nu zijn er onenigheden gerezen betreffende het monument. een wil het in haar tuin, een geen mening, drie later hergebruiken door de steenhouwer. Contact persoon zegt nu dat zij het recht heeft om het monument op te eisen. Is dat rechts geldig? We hadden, cq hebben altijd goed samen kunnen overleggen. Het is onze plicht naar onze kinderen toe om dit af te ronden. Hopelijk kunt u licht werpen op deze pat stelling. Dank voor uw aandacht, vr.gr.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Sinds een wetswijziging uit 2011 is en blijft de eigenaar of de eigenaren van het grafmonument de eigenaar of eigenaren. Dat klinkt als een open deur, maar dat is het niet. Vroeger werd de eigenaar van de begraafplaats de eigenaar van het grafmonument. En wel door een wettelijke regeling die 'natrekking' heet. Sinds 2011 niet meer.

Wie is eigenaar? Degene die het grafmonument betaald heeft. Waarschijnlijk is dat de langstlevende ouder geweest. Dan is de erfgenaam of zijn de erfgenamen van de langstlevende ouder de erfgenamen van het grafmonument. Als de kinderen dat samen zijn, zijn zij samen de erfgenamen. En zijn ze samen de eigenaar van de steen.

Eigenlijk is het zo, dat als het grafrecht geëindigd is, de kinderen helemaal niets meer over de steen te zeggen hebben. Dan is de begraafplaats de eigenaar geworden. Alleen als de kinderen eerder de steen hebben verwijderd, zijn ze eigenaar gebleven. Maar ik schat in dat de begraafplaats de steen helemaal niet wil hebben, en graag aan de kinderen afstaat.

Zie de video 'Van wie is de grafsteen?'


Als er verschillende meningen zijn, is er geen andere oplossing dan om een bestemming te vinden waar iedereen het mee eens is. Als dat niet mogelijk is, zou het redelijk zijn af te spreken zijn om met meerderheid van stemmen een bestemming te vinden.
Drie kinderen willen het monument laten hergebruiken door de steenhouwer. Dat is een moderne gedachte, recycling. Maar het is maar de vraag of dat kan. Bij veel grafmonumenten is dat niet mogelijk, omdat het soort steen zich daar niet voor leent, of omdat het model steen zich er niet voor leent, of om een andere reden. Ik zou dat eerst onderzoeken en navragen bij een of meer steenhouwers.

Als het bovenstaande tot niets leidt, zou ik de bestemming van de steen verloten onder 5 van de 6 kinderen (het kind dat geen mening heeft, hoeft niet mee te doen). De winnaar mag zeggen wat er met de steen gebeurt. Als de winnaar besluit dat de steen verkocht wordt aan een steenhouwer, zou ik de opbrengst gebruiken om een keer samen mee uit eten te gaan. Dat de kinderen samen nog iets gezelligs doen, zullen uw ouders vast een goed idee vinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie ook de vraag van een ander familielid: vraag 61819 'Wie beslist: grafsteen vernietigen of behouden' en vraag 63824 'Wie is rechthebbende van de steen van geruimd graf? (3)'.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >