Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie betaalt schade verzakking graf

2 april 2020

Vraag nummer: 60431

Geachte heer van der Putten,

Er is mij gevraagd, door een kennis, of ik u het volgende wil voorleggen.
Er is in het jaar 2001 een dubbel particulier graf gehuurd voor 25 jaren.
Tot november 2018, is het graf altijd in goede staat geweest. Er is in november een bijzetting geweest, aan de voorzijde van mijn graf, nu is mijn graf verzakt.
Er is 55 cm ruimte tussen de graven die tegenover elkaar liggen.
(ik heb het graf reeds laten herstellen) Kan ik deze kosten op de kerk verhalen? Zij zijn eigenaar van de begraafplaats. Bij navraag werd er gezegd, dat ik bij de grafdelver moet zijn, klopt dat?

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer,

Via internet is zo'n situatie niet te beoordelen.
Iemand moet naar de feitelijke situatie kijken, wat er verzakt is. Hebben we het over een liggende steen die aan een zijde 5 of 10 cm lager is komen liggen en overhelt, of zover banden die verzakt zijn?
Wat ligt er tussen de graven? Is dat een pad of een lege strook zand? Is daar ook iets te zien?

Ik kan die situatie feitelijk niet beoordelen.

Waar ik wel iets over kan zeggen, is over de aansprakelijkheid van de begraafplaatshouder of van de grafdelver.

Er moet aangetoond worden of althans zeer aannemelijk worden gemaakt dat de verzakking van het graf van die kennis veroorzaakt is door een begraving in het tegenovergelegen graf. Dan moet eigenlijk niet alleen gekeken worden naar deze ene situatie, maar naar de ervaringen met bijzettingen op de hele begraafplaats gedurende vele jaren. Komt het daar vaker voor dat buurgraven verzakken?
Zo ja, is er een oorzaak bekend?
Zo ja, is er geen oorzaak bekend maar kan bedacht worden wat een oorzaak zou kunnen zijn? Bijvoorbeeld dat het te delven graf niet goed gestut worden door een bekisting of balken. dat heeft ook te maken met de diepte van begraven. Als iemand op de bovenste laag begraven wordt, hoeft een kuil slechts 110 of 120 cm diep te zijn. Normaal gesproken zal dan geen bekisting gebruikt worden, schat ik in. Tenzij er buurgraven heel dichtbij liggen. 50 cm afstand vind ik niet heel dichtbij. Maar misschien is dat op die begraafplaats met een bepaalde grondsoort toch wenselijk.

Kortom, men moet naar diverse aspecten kijken, ook in relatie tot de ervaringen in het verleden op de betreffende begraafplaats. Ik kan het niet beoordelen, maar men moet er andere grafdelvers of mensen met zicht op grondwerkzaamheden, misschien iemand van de gemeente, naar laten kijken.

Waar ik wel wat over kan zeggen, is dat de eigenaar van de begraafplaats niet zijn aansprakelijkheid - als die er is - kan afwentelen op de grafdelver.
Of het een grafdelver in eigen dienst is, dan wel een door de begraafplaats ingehuurde grafdelver of een door de nabestaanden ingehuurde grafdelver: in alle gevallen is de houder van de begraafplaats eindverantwoordelijk voor diens werkzaamheden.
Als een ander de graven delft, moet de houder van de begraafplaats er altijd op toe zien, dat dat vakkundig gebeurt zonder schade aan te richten aan of onnodige risico's te nemen voor buurgraven.
Dus nee, die kennis moet voor schade niet bij de grafdelver zijn. De kerk is voor alle werkzaamheden aan een graf eindverantwoordelijk.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Ik heb vanwege uw privacy en die van de begraafplaats uw naam en plaatsnaam onder de vraag verwijderd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder