Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat behoort tot het graf (mag ik grafmonument vervangen?)

12 mei 2017

Vraag nummer: 50736

Hallo,

Ik vind nergens terug wat nu precies tot het graf behoort en daarmee ook tot de verplichtingen die bij het grafrecht horen.

Logischer wijs ga ik er vanuit dat het monument ook tot het graf hoort en dat ik deze indien de behoefte er is ik het monument als grafrechthouder kan vervangen.

Klopt dit?

Met vriendelijke groet,
R.A

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De rechten en plichten die men als rechthebbende van een particulier graf heeft, kan men vinden in de akte van uitgifte van het graf en in de beheersverordening of het beheersreglement van de betreffende begraafplaats. En soms ook in uitvoeringsregelingen, voor wat betreft de maatvoering van grafmonumenten.

U mag er inderdaad van uitgaan dat de rechthebbende van een graf beslist wat voor monument op het graf mag staan. U mag ook beslissen om het monument te vervangen. Maar u bent met de keuze van een grafmonument wel gebonden aan de eisen qua materiaal en formaat en uitvoering die de begraafplaatshouder stelt. Een roestvrij stalen zuil van 3 meter hoog zal op de meeste begraafplaatsen niet toegestaan zijn, om maar een voorbeeld te geven. Vaak zijn er eisen qua hoogte en breedte van een monument.

In de verordening of het reglement vindt u teksten als: 'Voor het plaatsen van een monument dient vergunning te worden aangevraagd bij het bestuur'. De aard van het grafrecht houdt in dat alleen de rechthebbende bevoegd is om een vergunning te vragen. Of een steenhouwer namens hem of haar.

NB Er is een nieuwe wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten per 1 maart 2011. Zie ook: Van wie is de grafsteen?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder