Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wanbetalers betalen steenhouwer niet?


2 februari 2002

Vraag nummer: 603  (oude nummer: 385)

Tue Sep 4 19:43:15 2001

Is het zo dat een steenhouwer die een steen geleverd heeft en niet betaald krijgt, kan fluiten naar zijn geld omdat hij de steen wettelijk niet mag "terug halen"? Gezien het feit dat veel steenhouwers kleine bedrijfjes zijn, kan dit lijden tot grote verliesposten.

Antwoord:

Tue Sep 4 22:15:53 2001

Geachte heer of mevrouw,

Uiteraard heeft een wanbetaler niet het recht aan zijn kant. En er is het nodige tegen wanbetalers te doen. Alleen moet een steenhouwer wel zijn juridische voorzorgsmaatregelen nemen. Hij moet algemene voorwaarden hanteren en daarin als voorwaarde hebben staan dat de steen zijn eigendom blijft totdat hij volledig is betaald en dat, in geval van wanbetaling, alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de wanbetaler komen en dat hij een fikse rente in rekening mag brengen en dat hij bij wanbetaling een steen tijdelijk mag afnemen en opslaan voor een bepaalde periode tegen meerkosten die voor rekening van de wanbetaler zijn. En hij moet op zijn briefpapier en factuur en vooral niet te vergeten het opdrachtformulier wijzen op het bestaan van algemene voorwaarden en die ook altijd standaard bij een opdracht afgeven of meesturen.

Daarmee voorkom je natuurlijk niet dat je met wanbetalers te maken krijgt, maar als je er mee te maken krijgt blijf je tenminste niet met extra kosten zitten en kun je feitelijk en juridisch dwang uitoefenen. Feitelijk door de steen weg te halen en juridisch door een incasso te starten en zonodig de rechter in te schakelen.
Waarom denkt u trouwens dat een steenhouwer zijn steen niet zou mogen weghalen? De steen is na de plaatsing juridisch weliswaar eigendom van de begraafplaats, maar dat betekent niet dat de steenhouwer naar zijn geld kan fluiten. Als de steen niet wordt betaald en zou blijven staan, zou de begraafplaats 'ongerechtvaardigd verrijkt' worden, zoals juristen dat noemen. Dat vinden juristen en de wetgever niet eerlijk. En u ook niet, denk ik. Er is dan de keuze voor de begraafplaats om de steen zelf te betalen (zodat de verrijking niet ongerechtvaardigd is), dan wel om toestemming te geven voor de verwijdering. Begraafplaatsen kiezen dan meestal voor het laatste.
Ik heb 1 of 2 jaar geleden over deze materie een stukje geschreven in het vakblad 'De Begraafplaats' van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Daar staan soms ook voor steenhouwers nuttige dingen in. Zoals dit dus.
Ik heb niet de gewoonte om in deze rubriek reclame te maken voor mijn adviesbureau. Men weet mij toch wel te vinden als dat nodig is. Maar ik wil wel opmerken dat ons bureau o.a. ook incassozaken voor steenhouwers en begraafplaatsen e.d. doet op basis van 'no cure no pay'. Met andere woorden: komt er geen geld binnen, dan kost het u niets. Althans, als u algemene voorwaarden hebt op basis waarvan wij dergelijke kosten op de wanbetaler kunnen verhalen. Als u geen algemene voorwaarden hebt, kunnen wij ze voor u maken. Een investering die zich zeker meervoudig zal terugbetalen, want iedereen krijgt altijd wel eens met dit soort problemen te maken. Ons adres en andere gegevens vindt u in de colofon van deze rubriek onder Info en in de bedrijvenrubriek van Uitvaart.nl.

mr W.G.H.M. van der Putten

4 september 2001

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >