Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wachttijd plaatsen grafmonument

6 oktober 2004

Vraag nummer: 3356 (oude nummer: 4757)

In de beheersverordening begraafplaatsen staat vermeld dat niet eerder dan 8 maanden na het begraven een grafmonument geplaatst kan worden. Verder staat In de regels grafbedekkingen dat het plaatsen van gedenktekens niet eerder dan na verloop van 8 maanden nadat in het graf werd begraven of een asbus werd bijgezet. Deze wachttijd geldt eveneens, na bijzetting van de laatste persoon, in een dubbel graf.
Beheersverordening is in werking getreden op 1 januari 2004. In 2001 is reeds een vergunning verstrekt voor het plaatsen van een dubbel grafmonument op het dubbel graf.
Thans is deze grafsteen gelicht voor de begraving van de laatste persoon. De vraag is thans of de termijn van 8 maanden ook geldt voor vergunning die voor 1 januari 2004 is afgegeven.

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, de nieuwe termijn geldt ook voor een vergunning die in 2001 is afgegeven. Voor zover er 'overgangsproblematiek' is, zou ik die alleen zien in de vergunningen die vanaf 1 mei 2003 (8 maanden voor 1-1-2004) zijn afgegeven maar nog niet zijn benut. Dan hangt het even van de oude situatie af en van de formulering van een en ander of de nieuwe regels al gelden of niet. Je kunt dit soort dingen op verschillende manieren formuleren, met verschillende effecten. Dan moet ik eerste exacte en complete teksten zien om iets te kunnen zeggen.

In het algemeen geldt het volgende. Er zijn regels of voorschriften ten aanzien van graven die altijd blijven zoals ze waren op het moment dat het graf werd uitgegeven. Er zijn ook regels die in de tijd kunnen veranderen. Het invoeren van de wachttijd voor het plaatsen van een monument is zo'n regel die als hij nieuw in de verordening of een uitvoeringsregeling wordt geplaatst, voor alle graven geldt, ongeacht de datum van uitgifte. Deze regel tast de kern van het recht (het kunnen begraven en begraven houden) niet aan en heeft een objectieve technische reden. U schrijft het niet, maar het zal waarschijnlijk zo zijn dat als een monument te vroeg wordt geplaatst, de grond ter plaatse nog niet voldoende is ingeklonken om een stabiele ondergrond te zijn. Dat is een hele legitieme reden. En zowel de begraafplaatshouder als de grafgerechtigden hebben daar op den duur baat zijn.

Wat de vergunning uit 2001 betreft: het is net als met een oude bouwvergunning. Als je lang wacht met de uitvoering en intussen de regels van het Bouwbesluit of het bestemmingsplan zijn gewijzigd, dan heb je toch met die nieuwe regels te maken.

Overigens zou ik oude vergunningen feitelijk met een beetje coulance behandelen. Er gaan geen enorm verschrikkelijke dingen gebeuren als grafmonumenten wat eerder worden geplaatst. Het heeft weinig zin om veel tijd, moeite en energie in dit soort klusjes te steken. Met veel mensen is wel gewoon zakelijk te bespreken dat men er verstandig aan doen om even te wachten. Velen zijn dan juist blij met die tip. Het kan alleen lastig zijn als bijvoorbeeld een familie het contact laat verlopen via een steenhouwer die alleen zo snel mogelijk omzet wil maken. Ik zou in zulke gevallen contact opnemen met de familie zelf en de zaken toelichten. Dan kom je er in 9 van de 10 gevallen wel uit.

En anders: u hebt toch wel in uw verordening ook staan dat men zelf het monument in goede staat moet houden? Zodat men zelf eventueel een verzakt monument op eigen kosten moet laten stellen? Het perspectief dat men op termijn nog eens de portemonnaie moet trekken is het aller-overtuigendste argument.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder