Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verwijtbaarheid bij verhalen schade omgevallen steen


10 april 2020

Vraag nummer: 60485

Grafsteen A valt om een neemt grafsteen B mee in haar val. Grafsteen B raakt hierbij beschadigd.
In eerdere antwoorden geeft u aan dat het risico ligt bij de rechthebbende van grafsteen A en deze daarmee wettelijk gezien aansprakelijk is voor de schade.

Ik kan daarbij niets terugvinden dat bij het verhalen van de schade ogv van deze aansprakelijkheid dient te worden bewezen dat rechthebbende van grafsteen A iets te verwijten valt?

Kunt u aangeven of deze verwijtbaarheid en het bewijs daarvan aan de orde is in een dergelijke casus.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat klopt. Bij het verhalen van de schade hoeft niet te worden bewezen dat rechthebbende van grafsteen A iets te verwijten valt. Verwijtbaarheid speelt geen enkele rol. Het gaat hier om risicoaansprakelijkheid.
Risicoaansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid die niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit. Zoals het zijn van eigenaar. Als bijvoorbeeld een hond iemands broek aan flarden scheurt, is de eigenaar van de hond aansprakelijk voor de schade.

De aansprakelijkheid in uw casus ligt bij de eigenaar van het grafmonument, niet bij de rechthebbende van het graf. Vaak is bij een begraafplaatsadministratie onbekend wie de eigenaar van het grafmonument is. Sinds de wetswijzigingen van 2010 en 2011, waarbij artikel 32a is ingevoegd in de Wet op de lijkbezorging, is de rechthebbende niet meer via het grafrecht aansprakelijk. En ook niet aansprakelijk te maken. Sommige begraafplaatshouders zetten in hun beheersverordening of beheersreglement dat de rechthebbende van het graf verantwoordelijk is voor schade door toedoen van het grafmonument. Maar dat kun je helemaal niet regelen. Dat is hetzelfde als in een verordening willen regelen dat de fiets van Piet niet van Piet is, maar van zijn buurman. Je kunt ook niet in een verordening regelen dat de grafsteen van Piet eigendom van een andere persoon is.
De risicoaansprakelijkheid is gekoppeld aan het eigendom. Niet aan het graf.
Ik vond en vind het buitengewoon enorm verschrikkelijk onverstandig van de wetgever om artikel 32a in de wet op te nemen. Als de wet ooit weer wordt veranderd, zou dit artikel ergens bovenaan in de lijst moeten staan van zaken die veranderen.

De eigenaar van grafsteen A draagt het risico dat steen A omvalt. Of een grafsteen omvalt vanwege slecht onderhoud, een ondeugdelijke constructie, verkeerd materiaal, opzet, vandalisme, een storm of een overstroming, doet er niet toe. In alle gevallen is A aansprakelijk voor de schade aan grafsteen B. De schade aan grafsteen B wordt geleden door de eigenaar wiens eigendom kapot is. Die eigenaar is niet per definitie de rechthebbende van graf B. Het kan zijn dan de rechthebbende ook eigenaar van de steen is, maar dat hoeft niet.
Het kan zijn dat de eigenaar van steen A onbekend is en dat de eigenaar van steen B onbekend is. Ik vrees dat dat bij 99% van de graven en monumenten het geval is. Dan kan een onbekende persoon schade verhalen bij een andere onbekende persoon. Dat schiet lekker op!
Wetgevers doen soms erg domme dingen.

In sommige situaties is een ander aanspreekbaar voor de schade, bijvoorbeeld bij vandalisme of slecht werk van een steenhouwer. Maar A kan dan niet naar die ander wijzen en zeggen dat B zich maar bij de vandaal of de steenhouwer moet melden. A moet B schadeloos stellen. A kan zelf de vandaal of de steenhouwer aanspreken.

Zie ook andere vragen over schade en aansprakelijkheid in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >