Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verplaatsing bestaand monument

23 november 2002

Vraag nummer: 1624 (oude nummer: 1989)

Sat May 26 22:07:01 2001

Zonder kennisgeving is het grafmonument van mijn man tijdelijk verwijderd i.v.m. een bijzetting in het buurgraf. Mag dit zomaar?
Het monument van mijn man heeft weken gewacht op terugplaatsing.
Uiteindelijk is het terug gelegd maar niet zoals het behoort te liggen, het ligt ongeveer 10 cm te hoog, waardoor men tegen de fundering aankijkt.
Het betreft een kunstwerk van Memento, waardoor het zicht op de fundering als extra storend overkomt. Ik heb de begraafplaats er verscheidene malen op aangesproken maar helaas zonder resultaat. Wat kan ik hieraan doen?

Beck C.M.M. Koggewaard 35 1824 GL Alkmaar

Antwoord:

Sun May 27 11:22:39 2001

Geachte mevrouw,

Ja, als het om technische redenen nodig is om een monument van een buurgraf tijdelijk weg te nemen, mag dat. Een kennisgeving of toestemming is niet vereist, hoewel een kennisgeving natuurlijk wel netjes zou zijn.
Een monument wordt natuurlijk niet 'zomaar' weggenomen. Het is een hoop werk en dat doet niemand als het niet nodig is. Er kunnen verschillende redenen zijn. Een ervan is dat het naastliggende graf waarin een bijzetting moest plaatsvinden dreigt in de storten, dan wel daar een risico voor bestaat. Degenen die het graf delven moeten dan beschermd worden om niet door een wegglijdend buurmonument bedolven te worden. Een andere reden is mogelijk juist bescherming van 'uw' monument. Als de ondergrond zou wegglijden, zou het monument op korte of iets langere termijn onstabiel kunnen komen te staan en nu of later kunnen wegzakken en scheef komen staan of liggen.
Om enkele weken met terugplaatsing te wachten kan ook een goede reden hebben, namelijk om de grond van het buurgraf en van de buren van het buurgraf (waaronder het graf van uw man) weer wat te laten inklinken. Als de grond niet goed is ingeklonken kan het grafmonument instabiel staan. Dit kan gevolgen hebben voor wel/niet recht staan, maar ook breuk van de fundering en/of het monument veroorzaken omdat het niet overal goed ondersteund zou kunnen worden.

Een ander punt is dat een monument bij terugplaatsing natuurlijk wel goed moet worden gelegd. Als de fundering duidelijk zichtbaar is, wat voorheen niet het geval was, hoeft u dat natuurlijk niet te accepteren.
Het is de vraag of de terugplaatsing door medewerkers van de begraafplaats dan wel door een steenhouwer is uitgevoerd. In het laatste geval is de steenhouwer aanspreekbaar. Echter, u hoeft zelf niet uit te zoeken of er wel of niet een steenhouwer aan te pas kwam. U hebt alleen te maken met de begraafplaats en de eindverantwoordelijkheid van de begraafplaats. De begraafplaats kan eventueel derden aanspreken, maar daar staat u buiten.

U zegt dat u verscheidene malen de begraafplaats hebt aangesproken, maar zonder resultaat. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat men het weigert? Of dat men zegt dat het in orde komt maar dat het feitelijk niet gebeurt? In alle gevallen lijkt het me zaak om het schriftelijk aan te kaarten. Als er niet op een redelijke termijn - zeg maar nog een maand - een reactie komt, zou ik in uw geval een advocaat inschakelen. Wie niet horen wil, moet dan maar voelen.

mr W.G.H.M. van der Putten

27 mei 2001

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder