Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vermelden naam man/vader op grafzerk

2 mei 2018

Vraag nummer: 54802

Geachte heer,
Ik ben rechthebbende van het graf van onze overleden dochter en haar kindje. Mag ik zonder toestemming onder vermelding van : e.v. de naam van haar man en vader van het kindje vermelden?

met vriendelijke groet
X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In theorie bent u degene die op het grafmonument van uw dochter als rechthebbende mag plaatsen wat u wilt.

Maar als u geen 'gedoe' wilt hebben, zou ik zeker eerst met de weduwnaar van uw dochter overleggen. Want het gaat niet alleen over het principe, maar ook over de manier van vermelden. De naam van de man/vader kan op verschillende manieren worden vermeld: voornaam en achternaam, voorletters en achternaam, alleen de voornaam.
Ik denk dat het voor uzelf ook rust geeft als er niets vervelends aan het monument voor uw dochter kleeft. Laat de man in principe zelf kiezen hoe hij vermeld wenst te worden.

Ik weet natuurlijk niet hoe de verhoudingen zijn en wat er in het verleden gebeurd is. In heel goede verhoudingen zou u uw vraag niet stellen.
Ik zou als ik u was in elk geval eerst proberen om in overleg tot een tekst/vermelding te komen, waar u allemaal mee kunt leven. Als dat niet mogelijk blijkt, kunt u als rechthebbende de knoop doorhakken.

Als buitenstaander vind ik het wel positief dat u de naam van de man en vader ook wilt vermelden. Een van de weinige rechtszaken over grafmonumenten die er zijn, ging juist over het tegenovergestelde: dat de moeder van de vrouw, die rechthebbende was, niet wilde dat zichtbaar was dat haar dochter gehuwd was geweest. De rechter vond dat onacceptabel: de naam van de man moest genoemd worden. Dat u het in principe wel wilt, is prijzenswaardig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder