Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verantwoordelijkheid bij schade door forse verzakking

23 februari 2004

Vraag nummer: 2909 (oude nummer: 4044)

Geachte heer Van der Putten, Op de algemene begraafplaats waar onze gemeente eigenaar van is, is een tijd geleden een verzakking ontstaan waardoor meerdere graven ernstig verzakt zijn. De oorzaak van de verzakking is niet echt bekend wel zijn er meerdere meningen over (bomen gekapt, tunnel gegraven nabij de begraafplaats). Al de hele tijd zitten wij met de vraag wie de graven weer moet rechtzetten, de rechthebbende of de gemeente (als eigenaar van de grond). Misschien dat u al eens een soortgelijke vraag over heeft gehad maar deze heb ik niet kunnen vinden. Kunt u hier een antwoord voor vinden? Alvast bedankt Met vriendelijke groet, T. Bouwmeester

Antwoord:

Geachte heer,

Gelukkig komt dit soort problemen zelden voor. Ik meen dat de kosten van herstel in deze omstandigheden voor rekening en risico van de gemeente komen. Als u de juiste bepalingen in uw beheersverordening heeft, komen risico’s voor schade door en aan een grafmonument als regel voor rekening van rechthebbenden. Maar dat geldt niet als er een situatie is die in de risicosfeer van de eigenaar van de ondergrond ligt.

Als er een verzakking van het terrein ontstaat, anders dan door normaal inklinken e.d., voldoet de eigenaar van de begraafplaats niet aan zijn deel van de verplichting om een ‘goede’ plek voor een graf ter beschikking te stellen. Die verplichting staat niet met zoveel woorden in een verordening of contract, maar het is een basisregel in het recht dat als een partij iets moet leveren, dat het geleverde ook deugdelijk is voor het doel waarvoor het dient. Een sterk verzakkende ondergrond voor een deel van een begraafplaats is dat niet.

Dit is anders dan het normale verzakken door het inklinken van grond wanneer de aarde bezit neemt van de ruimte van de kist. Dat soort verzakkingen is voor risico van de rechthebbenden.

De plicht om deze graven te herstellen heeft helemaal niets te maken met het als gemeente juridisch eigenaar zijn van grafmonumenten. Maar alles met de plicht van de eigenaar van een begraafplaats om een ‘deugdelijke’ plek voor een graf te leveren en geleverd te houden.

Mij lijkt echter wel van belang om te achterhalen wat de oorzaak kan zijn (geweest) om verder verzakken te voorkomen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder