Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Schade aan monument door (noodzakelijk) lopen op grafzerken


24 november 2004

Vraag nummer: 3504  (oude nummer: 5026)

Op één van onze oudere begraafplaatsen zijn de graven zo dicht bij elkaar geplaatst dat als je wilt begraven c.q. bijbegraven over de monumenten van andere graven moet lopen om de teraardebestelling te kunnen laten plaatsvinden.

Nu was de vraag van de begrafenisondernemer: Wat als er een monument kapot gaat of beschadigd wordt, wie is dan aansprakeleijk.

De eigenaar van de begraafplaats of wij als uitvaartbedrijf.

In mijn optiek moet je als begraafplaats de gelegenheid bieden voor een teraardebestelling. Indien dit niet op een normale manier kan is de begraafplaats aansprakelijk als er wat mis gaat.
Nu is mijn vraag hoe denkt u hierover of is hier jurisprudentie over.
Uw antwoord zie ik met belangstelling tegemoet. Bij voorbaat mijn vriendelijke dank.

Antwoord:

Geachte heer,

De vraag van de begrafenisondernemer: "Wat als er een monument kapot gaat of beschadigd wordt, wie is dan aansprakelijk. De eigenaar van de begraafplaats of wij als uitvaartbedrijf?" is niet 1 vraag, maar het zijn er 2.
Er is een verschil of het monument kapot gaat dan wel of het beschadigd wordt.

Het laatste geval is het eenvoudigste: degene die beschadigt is degene die de schade moet vergoeden. Dat geldt altijd, ongeacht wie de schade toebrengt: een medewerker van de begraafplaats, van de begrafenisondernemer of een bezoeker.
Als een monument kapot gaat (lees: uit zichzelf), dan is de rechthebbende van het graf waar dat monument op ligt zelf verantwoordelijk. Bij kapot gaan denk ik bijvoorbeeld aan breuk doordat er al haarscheurtjes in een steen zaten. Als
een liggende steen op het oog nog heel is, maar hij breekt doordat er iemand op loopt, dan is dat het risico van de rechthebbende op het graf. Als de steen namelijk van goede normale kwaliteit zou zijn, zou het erop lopen geen
probleem zijn. Door haarscheurtjes of verzakking van de fundering ontstaat er risico van breuk, maar dat risico is niet van de persoon die er toevallig loopt. Het is anders, als de persoon die op het graf loopt, iets zwaars laat vallen op de steen en de steen daarna breekt of er een stuk af springt. Dan is sprake van beschadiging.
Ik zie geen reden om de begraafplaats aansprakelijk te houden voor de kosten van het kapot gaan van een grafsteen (mits men natuurlijk de juiste bepalingen in de verordening heeft, u kent deze standaardopmerking van mij onderhand wel).

Over dit type kosten/schade bestaat bij mijn weten geen expliciet duidelijke jurisprudentie. Wel over schade als gevolg van het tijdelijk verwijderen van het monument door de begraafplaats t.b.v. een bijzetting. Toen brak de steen.
De familie zei dat men haar er voor had moeten waarschuwen. Er was geen bepaling in de verordening (tja...., wat zal ik zeggen). De schade kwam nu voor rekening van de begraafplaats. Maar met een andere bepaling in de verordening is dit opgelost.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >