Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Onrechtmatige daad? (weghalen naam moeder op grafsteen)

26 augustus 2005

Vraag nummer: 3968 (oude nummer: 6355)

gezinssituatie:
vader, moeder, 2 dochters 1 zoon.

Vader en moeder zijn overleden en 1 van de dochters heeft het graf van haar ouders op haar naam.

Deze dochter overlijdt en daarna komt het graf van de ouders op naam van de zoon.

Zoon heeft slechte herinneringen aan zijn jeugd en met name aan zijn moeder en heeft nu bij zijn andere zus aangekondigd dat hij de naam van zijn moeder van de grafsteen wil laten verwijderen.

Na een groot aantal vragen in de betreffende rubriek te hebben gelezen weet ik het antwoord eigenlijk al, namelijk dat degene op wiens naam het graf staat uiteindelijk beslist. Dat dit voor de overige familieleden buitengewoon onverkwikkelijk is hoeft geen betoog.

Daarom toch de vraag; is dit handelen van de zoon op te vatten als een onrechtmatige daad jegens de andere familieleden en zou de zoon d.m.v. een rechterlijke uitspraak van zijn plannen afgehouden kunnen worden.

(NB ik heb de werkelijk situatie beschreven. wanneer u de vraag opneemt wilt deze dan annonymiseren.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Inderdaad heeft de rechthebbende de zeggenschap over het graf. Dat betekent dat hij bevoegd is om het opschrift van de steen te laten wijzigen en dat de houder van de begraafplaats de wijziging moet toelaten, als het gebeurt.
Maar.... er is ook zoiets als misbruik van recht. En dat lijkt hier het geval. Objectief is er geen enkele reden om iemands naam van een grafsteen te verwijderen. Als je met iemand onmin hebt, moet je dat bij leven uitpraten (of niet), maar het verwijderen van een naam op de steen heeft toch wat van een laffe daad tegen iemand die zich niet kan verweren. Als je iemand nagedachtenis niet wilt eren, moet je ook niet de verantwoordelijkheid voor diens graf (willen) nemen, lijkt mij. Ik denk dat veel mensen er zo over denken. En rechters ook.

Er zijn voorbeelden van rechtszaken waarbij de rechthebbende op het graf door de rechter veroordeeld werd tot het toelaten van de naam van de geslachtsnaam van de echtgenoot op de grafsteen (het graf stond op naam van de schoonmoeder) en andere naamsperikelen. Ik denk in een geval als dit, dat als het tot een rechtszaak komt, de rechter aan de rechthebbende ook een verbod op het verwijderen van de naam (of een gebod tot het weer aanbrengen van de naam, als die verwijderd is) zal opleggen.

Het is echter zo dat de begraafplaats dit niet kan verhinderen. Die moet en kan alleen de opdracht van de rechthebbende (aan een steenhouwer) om de steen te (laten) veranderen, gedogen. Naaste verwanten en andere belanghebbenden kunnen proberen de rechthebbende van zijn voornemen af te brengen. Zonodig met behulp van een advocaat en de rechter.
Inderdaad is een dergelijke wijziging van de grafsteen onrechtmatig.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder